BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
18fed Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Rhys Taylor Rhys Taylor ar y brig
Hydref 2006
Rhys Taylor o Aberystwyth oedd enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2006.
Rydw i'n sgwennu'r pwt yma i'r Angor gyda balchder mawr gan wybod fod Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2006 wedi ei hennill gan Rhys Taylor o Aberystwyth. Mae'n siŵr i amryw ohonoch ddilyn y gystadleuaeth ar y teledu rai wythnosau yn ôl - bob nos canolbwyntiwyd ar un o'r wyth person oedd wedi cyrraedd y brig yn eu cystadleuaeth arbenigol o dan 25 oed yn Eisteddfod yr Urdd eleni - canu, dawnsio, canu offeryn cerdd, llefaru.

Uchafbwynt yr wythnos oedd gwrando a gweld y gystadleuaeth derfynol ar y teledu nos Sul. Bu hen ddyfalu rhwng y beirniaid swyddogol (ac answyddogol!) am tuag awr wedi i'r cystadlu ddod i ben. O'r diwedd dyma'r beirniad Daniel Evans yn cyhoeddi mai Rhys oedd yn fuddugol. Cyflwynwyd medal a siec o £4,000 iddo gan Bryn' Terfel ei hun.

I roi cefndir y gystadleuaeth i chi, mae'n agored i enillwyr yr wyth brif gystadleuaeth i ieuenctid rhwng 18 a 25 oed yn Eisteddfod yr Urdd. Rhys oedd enillydd y gystadleuaeth i offerynwyr (unrhyw offeryn).

Cynhaliwyd Dosbarthiadau Meistr i'r wyth enillydd dros benwythnos yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd - pob unigolyn yn cae1 4 neu 5 o wersi o awr yr un gan y Meistri yn eu maes eu hunain. Ffrancwr o glarinetydd oedd Meistr Rhys - clarinetydd proffesiynol sy'n chwarae clarinet bas yng Ngherddorfa Genedlaethol Cymru. Fe dderbyniodd Rhys ganmoliaeth fawr am ei dechneg ar y clarinet gan yr arbenigwr, ac yn ôl Rhys, bu'r gwersi o fudd mawr iddo.

Wedi'r penwythnos gyda'r Meistri, y tro nesaf y cyfarfu'r wyth dethol oedd yn y gystadleuaeth fawr ei hun yn' T'heatr Clwyd, Yr Wyddgrug.

Cyngerdd oedd y noson - y gynulleidfa'n mwynhau gwrando a gweld yr wyth person ifanc yn arddangos eu talentau amrywiol. Fe chwaraeodd Rhys dri darn cyferbyniol. Ei gyfeilydd oedd Lowri Evans o Benrhyncoch. Roedd Rhys a Lowri'n deall ei gilydd i'r dim gan fod Lowri wedi cyfeilio i Rhys droeon mewn cystadlaethau a pherfformiadau ers eu dyddiau ysgol ym Mhenweddig.

Bu'n wefr fawr iawn i mi'n bersonol i glywed y beirniad yn cyhoeddi mai enillydd ysgoloriaeth 2006 oedd Rhys Taylor. Yn wir, fe ddaeth dagrau i'm llygaid wrth feddwl am falchder ei dad, Mike (cyn athro yn Ysgol Penglais), a pha mor falch y byddai ei fam, y diweddar Non, wedi bod ohono (fe gofiwch fel y byddai Nona a Marlene Davies yn canu deuawdau yn y chwedegau).

Dechreuodd Rhys chwarae'r clarinet pan oedd e'n 9 oed ac fe'i haddysgwyd ef gan Brian Sansbury a Clarissa Lewis. Roedd yn glir fod ganddo ddawn arbennig o'r dechrau. Chwaraeodd gydag amryw o gerddorfeydd ieuenctid (6 blynedd gyda Cherddorfa Ieuenctid Cymru) cyn mynd i'r coleg. Bu'n enillydd cyson yn Eisteddfod yr Urdd ac yn y flwyddyn 2000 enillodd gystadleuaeth offerynnol o dan 25 yn Eisteddfod Llangollen, ac yntau ond yn 17 oed.

Mae'n 24 erbyn hyn ac wedi graddio o Goleg Cerdd Brenhinol Manceinion ar ôl dilyn cwrs o bedair blynedd. Ei freuddwyd yw gwneud bywoliaeth o chwarae'n broffesiynol. Mae'n fyd caled ond rhwydd hynt i'r dyn ifanc dawnus hwn. Ydyw, mae enw Rhys Taylor yr un mor gyfarwydd i Bryn Terfel ag ydyw enw Bryn Terfel i Rhys Taylor erbyn hyn - dyna fraint!

Margaret Maddock


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy