BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Merched y wawr Aberystwyth yn ein croesawu i'r Wyl Llwyau Caru i enillwyr gwyl
Hyfref 2003
Bydd enillwyr yn yr Wyl Gerdd Dant yn Aberystwyth eleni yn derbyn tlysau tra gwahanol - llwyau caru o Ganolbarth Cymru.

Fe gafwyd noson ym Mhlas Antaron ar nos Wener, 26 Medi, i lansio tlysau'r Wyl Gerdd Dant.

Bydd y llwyau'n cael eu cerfio gan David Richards o Aberystwyth a'u cynhyrchu gan gwmni Llwyau Caru Huw Jones o'r Drenewydd.

"Mae'r traddodiad o ganu cerdd dant yn ran allweddol o'n diwylliant ni fel Cymry - felly hefyd y llwyau caru ac mae'r ddau yn mynd law yn llaw," meddai Deian Creunant, Cadeirydd Pwyllgor Cyhoeddusrwydd yr wyl.

Mae'r llwyau caru, sy'n cael eu noddi gan gwmni Gofalaeth Asedau Sterling, yn gynnyrch Cymreig ac wedi eu cerfio o bren o goedwig adnewyddol.

Yn ystod y gyngerdd fe gafwyd adloniant gan Aled Lloyd Davies, Triawd Menlli a Meibion Menlli oedd yn ail ymgynnull yn arbennig ar gyfer y noson hon. Er mwyn sicrhau blas lleol cafwyd perfformiad gan Calendar Girls Aberystwyth sef cangen Merched y Wawr y dref, a wnaeth i bawb chwerthin yn ogystal a dangos y ffasiwn diweddaraf er mwyn hyrwyddo'r wyl.

"Gyda phum wythnos yn unig i fynd tan yr wyl roedd yr hwyl a'r brwdfrydedd welwyd nos Wener yn arwydd pendant y bydd yr wyl hon yn hwyliog, yn arloesol ac yn un fydd yn aros yn y cof am amser hir," meddai Eleri Roberts, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith.

Fe fydd yr Wyl Gerdd Dant yn cael ei chynnal eleni ar 1 Tachwedd yng Nghanolfan y Celfyddydau ar Riw Penglais. Fe gynhaliwyd yr Wyl yn Aberystwyth ddiwethaf yn ôl yn 1997 a bu'n llwyddiannus iawn bryd hynny. Y gobaith yw y bydd yr Wyl eleni yn well fyth ac yn manteisio ar gyfleusterau newydd Canolfan y Celfyddydau. Mae'r Ganolfan wedi bod yn rhan o gynllun datblygu gwerth 4 miliwn o bunnoedd yn y blynyddoedd diwethaf.

Welwn ni chi yno.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy