BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Ceirios Evans, Nerys Thomas a Lisa Healy, Ysgol Penweddig ac aelodau o Aelwyd Ger-y-lli. Llwyddiant Aelwyd a Chôr Newydd
Gorffennaf 2005
Bu côr Ger-y-Lli yn llwyddianus yn yr ensemble lleisiau yn Eisteddfod yr Urdd eleni, y tro cyntaf iddyn nhw gystadlu yn yr ŵyl.

Ffurfiwyd Côr aelwyd Ger-y-lli tua naw mis yn ôl. Pobl ifanc o dan bump ar hugain yw aelodau'r côr, yn byw yn Aberystwyth a'r cyffiniau, rhai yn ddisgyblion ysgol, rhai yn fyfyrwyr, rhai yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol a swyddfeydd yn y dre.

Yr arweinydd yw Gregory Roberts, yr unawdydd, a fydd yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel ym mis Medi, sydd i'w chynnal yn y Galeri, Caernarfon. Y mae'r côr yn cynnwys parti llefaru, ensemble lleisiol, unawdwyr a pharti cerdd dant.

Eleni oedd y tro cyntaf i Aelwyd Ger-y-lli gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ac wedi llwyddiant mawr yn Eisteddfod y Sir fis Mawrth, roedd aelodau'r côr yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael dangos eu doniau ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru.

Cychwynnodd rhagbrofion y parti llefaru cyn wyth y bore, a bu cystadlu cyson drwy'r dydd tan i'r Côr SATB ddod oddi ar y llwyfan tua wyth y nos. Perfformiwyd ar y llwyfan o flaen cynulleidfa'r Theatr Gerdd bron ym mhob cystadleuaeth a geisiwyd. Yn fuddugol roedd yr ensemble lleisiol 15-19, a Gregory Roberts, yr arweinydd, yn yr unawd alaw werin 19-25; yn ail oedd y parti cerdd dant a'r ensemble lleisiol 19-25; yn drydydd oedd y parti llefaru 19-25.

Tra bod cyfle i eraill orffwys ac ymlacio wedi'r holl waith caled, nid oedd seibiant ar y gorwel eto i'r côr. Rhaid oedd ymarfer canu carolau Nadolig ar gyfer perfformio ar Noson Lawen a oedd yn cael ei recordio ddiwedd mis Mehefin ac, wrth cwrs, rhaid oedd dysgu darnau newydd ar gyfer Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ddechrau mis Gorffennaf.

Mwynhawyd y misoedd diwethaf yn fawr iawn ac y mae'r aelodau yn edrych ymlaen at yr her sydd i ddod. Dymuniadau gorau i Greg. Ac wedyn? Gwyliau gobeithio.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy