BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Geraint Morgan Cyfweliad â 'Dr Hywel'
Ebrill 2008
Yr Angor yn holi Geraint Morgan yr actor sy'n chwarae rhan 'Dr Hywel' yn y gyfres ddiweddar o'r Teulu ar S4C.

Mae'n siŵr bod nifer ohonoch wedi bod yn gwylio'r gyfres deledu Teulu ar nos Sul ar S4C. Bellach mae'r gyfres gyntaf wedi dod i ben a thra ein bod yn aros yn eiddgar am ail gyfres bu'r Angor yn holi Geraint Morgan. Mae Geraint yn fab i Gerald a'r Parch Enid Morgan, Cliff Terrace.

Yn sgil Teulu' rwyt wedi dod yn wyneb cyfarwydd iawn i ni - ond pa rannau eraill wyt wedi eu chwarae?
Dwi wedi gweithio ar sawl cyfres i S4C. Dechreuais fy ngyrfa a chyfnod yn Pobol y Cwm fel Barry John, cymeriad ag ochor reit dywyll iddo. Wedi hynny mi fwynheais gyfnod yn gwneud tipyn o waith theatr e.e. 'Romeo' yn 'Romeo and Juliet' gydag Eiry Thomas (Eirlys yn 'Teulu') yn chwarae Juliet, a Gerry yn Dancing at Lughnasa. Ers hynny bum yn y 'Palmant Aur', 'Llafur Cariad' y ffilm Nadolig boblogaidd (addasiad o waith T Llew Jones) 'Tân ar y Comin', 'Jack of Hearts' i'r BBC ac yn fwy diweddar Ben yn Rownd a Rownd.

Beth yw'r pethau gorau a'r gwaethaf am weithio ar `Teulu'?
Mae gweithio gyda chast cyfeillgar mewn ardal hyfryd fel Aberaeron yn braf iawn. Ar y llaw arall mae disgwyl am ddeg mis cyn dechre ar yr ail gyfres yn anodd.

Beth yw dy atgofion pennaf am dy fagwraeth yng Ngheredigion?
Cefais fy magu yn Abermagwr, ger Aberystwyth. Roedd Heledd Baskerville (sy'n chwarae 'Catrin', fy ngwraig) yn byw drws nesaf. Roedd coedwig Dderi fendigedig y tu ôl i'r tŷ^ ac mae gen i atgofion hyfryd o chwarae yno. Roedd pysgota ar yr Ystwyth yn rhan bwysig iawn o'r hafau hefyd, er i mi a fy ffrindiau wneud dipyn gormod o sŵn i ddal llawer o bysgod.

Ble mae 'adref' erbyn hyn?
Mae nghartref yn Nghaerdydd bellach. Wedi bod yma ers dros ugain mlynedd er i mi dreulio cyfnod yn Llundain hefyd.

Pryd fydd `Teulu' nôl ar y sgrin a beth wyt ti'n wneud yn y cyfamser?
Mi fyddai'n dechre ffilmio'r ail gyfres yn yr haf. Mae'n debyg y caiff ei darlledu yn gynnar yn 2009. Yn y cyfamser dwi wedi treulio cyfnod yn ddi waith, er fod hynny yn dipyn o waith yn ei hun. Mae gen i brosiect ysgrifennu ar y gweill ers tipyn bellach. Dwi'n gobeithio defnyddio'r amser i ddatblygu hwnnw.

Sut fyddi'n treulio dy amser hamdden?
Dwi'n hoff iawn o goginio a hyd yn oed yn fwy hoff o fwyta. Yn sgil hynny rhaid i mi wneud tipyn o redeg er mwyn cadw'r pwysau lawr. Felly y gegin ar gym sy'n llenwi unrhyw amser sydd ar ôl wrth fagu dau fachgen bach. Mae Llew yn saith ac Ifan yn bedair. Mae Llew wedi dechre dangos diddordeb mewn pysgota felly mae'n gyfle i ail afael yn yr offer hynny na chyffyrddais ynddynt ers ugain mlynedd. Gobeithio cawn fwy o hwyl y tro yma.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy