BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
10fed Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Alan Wood Ymweliad â Stryd Downing
Ebrill 2007
Aeth myfyriwr doethuriaeth sydd yn astudio `tywydd y gofod' ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth i dderbyniad gyda'r Prif Weinidog, Tony Blair, yn 10 Stryd Downing ddydd Llun 12 Mawrth.

Mae Alan Wood, sy'n byw yn Llanbadarn, yn aelod o'r grŵp ymchwil Ffiseg y Sustem Solar sydd yn fawr iawn ei barch ac sydd yn rhan o Sefydliad y Gwyddorau Mathemategol a Ffisegol yn Aberystwyth. Cydnabyddiaeth oedd y gwahoddiad "o gyfraniad gwyddonwyr ifainc, peirianwyr ac ymchwilwyr i ddyfodol y Deyrnas Gyfunol".

Mae gwaith ymchwil Alan yn canolbwyntio ar ardaloedd mawr o blasma tra-dwys, a sut maent yn ymffurfio, yn symud ac yn esblygu yn yr atmosffer uwchben Pegwn y De a Phegwn y Gogledd. Yn aml maent yn ymestyn dros filoedd o gilomedrau ac yn gallu amharu ar signalau lloerennau megis y rhai sydd yn cael eu defnyddio ar gyfer offer lleoli byd-eang (GPS).

Bellach yn ei drydedd flwyddyn, derbyniodd Alan radd dosbarth cyntaf mewn Ffiseg a Ffiseg y Planedau a'r Gofod o Aberystwyth yn 2002. Cafodd ei ysbrydoli i ddychwelyd i'r byd academaidd wedi cyfnod yn gweithio fel gohebydd ar orsaf radio leol Star 107 yng Nghaerloyw, ar ôl treulio 6 mis olaf ei gwrs gradd yn yr Arctig yn astudio'r uwch atmosffer uwchben Pegwn y Gogledd.

Cyn teithio i Lundain dywedodd Alan: "Mae'n fraint cael derbyn gwahoddiad i dderbyniad sydd yn cael ei gynnal gan y Prif Weinidog. Mae ymchwil gwyddonol yn allweddol er mwyn gyrru datblygiadau newydd ym mhob rhan o'r wlad ac mae'n dda gweld y llywodraeth yn cefnogi hyn yn y ffordd yma."

"Mae Grŵp Ffiseg Sustem Solar Aberystwyth yn gweithio ar bynciau sylfaenol ffiseg fodern - sut mae'r Haul, a 'thywydd y gofod' sydd yn tarddu yno, yn effeithio ar y Ddaear."

Y Grŵp hwn yw un o'r canolfannau mwyaf blaengar yn y Deyrnas Gyfunol ar gyfer astudio effeithiau'r tywydd solar ar y Ddaear ac, o dan gyfarwyddiaeth yr Athro Manuel Grande, mae'n chwarae rhan flaenllaw mewn nifer o deithiau cyfredol i'r gofod.

Mae'r offeryn Aspera 4 ar daith Venus Express yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (AOE) yn galluogi'r grŵp i astudio amgylchedd dwys y blaned Gwener. Yr Athro Grande yw'r prif ymchwilydd ar D-CIXS, sbectromedr pelydr¬X ar long ofod Smart-i yr AOE a laniodd ar y lleuad yn 2006.

Mae Dr Andy Breen yn gyd ymchwilydd ar SECCI, offer telesgopig sydd yn rhan o long ofod Stereo NASA. Disgwylir i'r daith hon ddarparu'r lluniau 3-D agos cyntaf o'r Haul.

Llongyfarchiadau i Alan a'r Grŵp ar eu llwyddiannau.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy