BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Myfyrwyr Mentro Lluest gyda siec fawr! Mentro Lluest
Ebrill 2006
Chwys Arthur ac arian a charwriaethau Dafydd ap Gwilym...

Cafwyd noson ddifyr iawn ar y 15fed o fis Mawrth pan ddaeth aelodau Merched y Wawr, Llanfarian i ymweld â safle Mentro Lluest yn Llanbadarn Fawr. Fe'u croesawyd yn yr ystafell gynadledda gan David Greaney, un o Ymddiriedolwyr yr Elusen, a siaradodd ef am hanes yr elusen ac am ei hamcanion. Wedyn aeth y grŵp i'r ystafell hyfforddi i wrando cyflwyniad gan Anna Bellingham, Cymraes leol sy'n un o hyfforddwyr yr Elusen.

Yn y cyfamser fe daenodd David fenyn ar y darnau o fara brith a oedd yn cael eu torri gan Penni Joy, Rheolwraig Mentro Lluest, ar gyfer y te blasus a fyddai'n dilyn y cyflwyniad gan Anna. Yr oedd rhai o'r Merched wedi rhoi cynnig ar gystadleuaeth i restru enwau Cymreig ar blanhigion gwyllt. Canmolwyd y cynigion i gyd gan David (a oedd yn beirniadu) a chafwyd trafodaeth ddiddorol, ar ôl y te, ar rai o'r enwau. Yr oedd hi'n amlwg bod blodau menyn yn dwyn atgofion melys i'r Merched!

A wyddoch chi beth yw Chwys Arthur tybed? Neu Wiliam Coch? Beth am 'codwarth' a 'cacamwnci'?

Derbyniodd Penni, ar ran Mentro Lluest, rodd hael gan y Merched a diolchodd hi iddynt am y rhodd annisgwyl ac am ddangos cymaint o ddiddordeb yng ngwaith yr elusen.

chwys Arthur - S. meadow-sweet
Wiliam Coch* -S. scarlet pimpernel
codwarth - S. deadly nightshade
cacamwnci - S. burdock

* Enw a arferir and mewn ambell ardal fach efallai.

Syndod a phleser o'r mwyaf oedd derbyn gwahoddiad gan Siôn Glyn o Glwb Ffermwyr Ifainc Talybont i fynd i weld pantomeim yn Neuadd Talybont ar y nos Wener ddilynol, sef yr 17eg. Yr oedd aelodau CFFI Talybont wedi casglu dros ddwy fil o bunnoedd wrth ganu carolau adeg y Nadolig ac ar noson y panto fe gyflwynasant sieciau gwerth £740 i gynrychiolwyr tair elusen: Macmillan Cancer Relief, Cartref Tregerddan, a Mentro Lluest. David Greaney dderbyniodd y siec ar ran yr olaf.

"Dafydd ap Gwilym a'r busnes cariad 'ma" oedd y panto lliwgar a bywiog a lwyfannwyd gan y Clwb, panto llawn hwyl a miri a fyddai at ddant y bardd ei hun pe bai hwnnw'n dal i rodio yn y tir heddiw.

Dilynwyd y perfformiad hwn gan "Jac a'r ffa GM", panto doniol gan aelodau CFFI Llanddeiniol. Cafodd y tri chant a hanner a oedd yn y gynulleidfa y noson honno "lot o sbort".

Mae staff a myfyrwyr Mentro Lluest yn anfon eu cyfarchion at aelodau Mercher y Wawr, Llanfarian ac at ffermwyr ifainc Talybont ac yn diolch iddynt oll am eu cyfeillgarwch a'u caredigrwydd.

Bydd Diwrnod Agored Mentro Lluest ar y 6ed o Fai am 10 o'r gloch y bore hyd at 4 y prynhawn. Galwch heibio!


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy