BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Rhai darpar fyfyrwyr Cymraeg yn mwynhau sesiwn flasu'r iaith - trefnwyd gan Brifysgol Aberyswyth a Chynor Sir Ceredigion ac arianwyd gan NIACE Aber: Y Degawd nesa'
Chwefror 2010
Aeth yr Angor at i ofyn i rai o bobl y dre beth fyddai'n gwella'r dre iddyn nhw. Cafwyd ymatebion amrywiol lawn gan bobl o bob oed.

Cyfleusterau gwell

"Canolfan tebyg i Quackers (Rhaeadr) neu Hwylfan (Caernarfon) gyda gweithgareddau to allan fel Llain neu Langrannog."

"Mwy o siopau annibynnol yn y dref.", "Denu M&S", "Bwyty gyda lie i blant chwarae yn yr ardd.", "Gwesty moethus", "Troi'r bandstand yn fwyty gwydr hardd", "Mwy o addurniadau Nadolig sydd yn dweud Nadolig Llawen.", "Agor festri un o'r capeli er mwyn bwydo pobl sy'n ddi-gartref neu ar gyrion cymdeithas", "Sinema 3D yn y dre", "Gwasanaeth tren gwell a chyflymach".

Glendid

"Gweld y traeth yn cael ei lanhau'n ddyddiol o sbwriel a gwymon (o leiaf rhwng y Pasg a mis Hydref), a'r biniau ar y prom yn cael eu gwagu yn amlach o lawer yn yr haf - ar Wyliau Banc maent yn gorlifo ac yn rhoi'r argraff nad ydym yn poeni o gwbl am wedd y dre".

"Gweld peiriannau a phobl yn glanhau palmantydd y dre o fore gwyn tan nos fel a wneir ar y cyfandir"

"Mwy o ofal i adeiladau'r dre - o edrych yn uwch na lefel y stryd mae rhai strydoedd yn edrych yn ofnadwy"

"Byddai yn dda petai bobl yn stopio bwydo'r gwylanod o amgylch y dref. Mae'r adar hyn yn gwneud annibendod llwyr wrth iddynt rwygo'r bagiau sbwriel Ac efallai os na fyddai'r cyfle iddynt gael y bwyd hwn, byddent yn medru mynd yn ô1 yw cynefin - sef y môr i gael eu bwyd".

Cymreictod

"Mwy o weithgareddau cymdeithasol a chwaraeon i blant drwy'r Gymraeg." "Mwy o arwyddion Cymraeg gan y siopau i wella tirlun ieithyddol y dref."

Mae'n bosib i ni ein hunain sicrhau bod Aberystwyth yn dre Gymreiciach drwy ddefnyddio'r Gymraeg bob cyfle phosib, ond rhaid hefyd i sefydliadau a busnesau gefnogi'r iaith.

Mae'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru yn chwarae rhan flaenllaw yn hyn oll ac yn gwneud gwaith da wrth annog dysgwyr newydd a cheisio cymhathu dysgwyr a siaradwyr rhugl - mae Côr CYD sy'n cwrdd bob nos Lun yn engraifft, dda o hyn ar waith.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy