BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Catrin o'r gyfres Calon Gaeth ar S4C Catrin ar Calon Gaeth
Chwefror 2007
Da'n ni i gyd yn gyfarwydd â gweld Tomi Morgan, Penparcau ar y teledu yn sylwebu ar bêl-droed, ond yn ddiweddar bu Catrin, merch Tomi, a'i wraig Denise, hefyd yn wyneb rheolaidd ar S4C.
Catrin oedd yn chwarae rhan 'Catrin', merch Josi a Rachel yn y gyfres deledu Calon Gaeth a ddarlledwyd yn ddiweddar. Mae Catrin wedi cael cryn lwyddiant mewn byr amser ers graddio o'r Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd yn yr haf. Daeth i sylw'r cyfarwyddwr Ashley Way yn ystod clyweliadau agored - yno roedd cyfle i fyfyrwyr berfformio monologau o flaen cynulleidfa o gyfarwyddwyr ac asiantwyr.

Dyma rôl broffesiynol gyntaf Catrin a dywed ei bod yn gychwyn ffortunus iawn. O ofyn iddi beth oedd y peth gorau am y profiad dywed yn syth "gweithio gyda'r cyfarwyddwr a'r holl actorion profiadol yn y cast, gan gynnwys Nia Roberts, ac er ei bod yn sefyllfa eitha brawychus i fi i ddechrau roedd pawb mor neis ac yn barod iawn i roi tips da i fi".

Ond wrth gwrs roedd yna rai diwrnodau diflas - a hynny oherwydd y tywydd. Ffilmiwyd y gyfres rhwng Ebrill a Mehefin ac roedd tipyn o sefyllian a rhynnu wrth aros i'r glaw a'r gwynt beidio. "Ar y dechrau hefyd ro'n i wrth fy modd yn cael fy ngholur a'm gwallt wedi'u gwneud - braf cael ychydig bach o bampro - ond ar ôl ychydig roedd yr awr a banner roedd hi'n gymryd i wneud hynny bach o boen".

Roedd y diwrnodau yn hir hefyd - o 6.30 y bore tan 7 y nos, 5 neu 6 niwrnod yr wythnos, ond o'r ffordd fyrlumus, hapus mae Catrin yn siarad am yr holl brofiad roedd yn amlwg wrth ei bodd. Wrth ffilmio roedd y cast yn byw yn Aberhonddu ac yn ffilmio yn y tŷ." hardd yn Lower Chapel sy'n gartref i'r teulu ar y sgrin ac yn Llanymddyfri.

Fel pob actores gwerth ei halen mae Catrin yn ddigon bodlon troi ei llaw at waith mwy cyffredin rhwng jobsys actio, ac mae'n gweithio fel derbynnydd yng Nghwesty'r Thistle Caerdydd. Ond eisoes mae wedi cael ei hail ran, fel actores yn 'The History of Mr Polly' - ffilm a ddarlledir ar ITV adeg y Pasg. Llongyfarchiadau mawr i Catrin ar ei pherfformiad yn Calon Gaeth a phob lwc i'r dyfodol.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy