BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Christine Mills, Rhodri Morgan a rhai o ddisgyblion Ysgol Gymraeg Artist Preswyl Cynta'r Llyfrgell
Chwefror 2006
Mae Christine Mills, artist o Sir Drefaldwyn yn ymuno â thîm Llyfrgell Genedlaethol fel yr Artist Preswyl Cyntaf.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gartref i nifer fawr o weithiau celf. Ers mis Medi mae'r Llyfrgell a'i chasgliad wedi bod yn ysbrydoli'r artist o Faldwyn, Christine Mills, i greu corff newydd o waith - gyda help rhai o blant ysgol ardal Aberystwyth.

Mewn cydweithrediad ag Ysgol Gymraeg Aberystwyth, ac o dan nawdd Cywaith Cymru, penodwyd Christine Mills fel artist preswyl cyntaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Dechreuodd y preswyliad ym mis Medi a bydd yn rhedeg tan fis Gorffennaf 2006.

Mae Christine Mills yn rhannu ei hamser rhwng gweithio gyda'r plant yn yr ysgol, a'i gweithdy yn y Llyfrgell. Mae'n gobeithio datblygu syniadau creadigol yn seiliedig ar waith a chasgliadau amrywiol y Llyfrgell, gan roi'r cyfle i ddisgyblion i ddod i arfer ag arlunydd yn gweithio yn eu plith fel rhan naturiol o fywyd yr ysgol.

Trwy gyd-weithio'n agos â'r arlunydd, bydd y plant yn medru cyflwyno sylwadau a syniadau i ddylanwadu'n uniongyrchol ar ddatblygiad y gwaith.

Un o Langadfan, Sir Drefaldwyn yw Christine ac mae'n artist cyfoes sydd â phrofiad helaeth o weithio gyda phlant a phobl ifanc. Roedd hi'n swyddog addysg yn Oriel Davies Drenewydd ac yn ddarlithydd rhan amser mewn nifer o golegau celf. Yn ddiweddar mae wedi bod yn ymwneud â phrosiectau cymunedol, yn ogystal â dangos ei gwaith mewn arddangosfeydd mawr eu bri yng Nghymru ac yn Iwerddon.

"Rwyf wrth fy modd yn cael gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae maint y lle yn anhygoel heb sôn am gyfoeth y casgliadau. Mae'n brosiect cyffrous iawn i mi, ac i'r plant ysgol hefyd, dwi'n gobeithio," meddai Christine.

Mae Rhodri Morgan, sydd wedi cydweithio'n agos â Christine ar ran y Llyfrgell, hefyd yn gweld y prosiect yn ddatblyiad cynhyrfus iawn. "Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnwys gweithiau celf gwerthfawr gan gynnwys 40,000 o luniau a bron i filiwn o ffotograffau. Mae apwyntiad Christine, fel Artist Preswyl cyntaf y Llyfrgell, yn gyfraniad i draddodiad y Llyfrgell o hybu diddordeb a dealltwriaeth o'r celfyddydau ymysg pob rhan o'r gymdeithas," meddai Rhodri, Swyddog Addysg y Llyfrgell.


Cyfrannwch

Annette Strauch o Fachynlleth
Mae angen mwy o bobl fel Christine yn LlGC. Cyfoeth y casgliadau - ond mae hi'n bwysig iawn i ddangos y gwaith. Da iawn, Christine!


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy