BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Llun o Carol Davies Llywydd Newydd yr Urdd Llywydd Newydd yr Urdd
Chwefror 2005
Penodwyd Carol Davies, ddirprwy bennaeth Ysgol Gynradd Llanilar yn Llywydd newydd Urdd Gobaith Cymru.

Yn dilyn cyfarfod o Gyngor yr Urdd yn ddiweddar penodwyd Carol Davies yn Llywydd newydd Urdd Gobaith Cymru.

Mae Carol yn ddirprwy bennaeth yn Ysgol Gynradd Llanilar ger Aberystwyth ac mae hi wedi bod yn weithgar iawn gyda'r Urdd ers sawl blwyddyn.

Er iddi gael ei geni yng Nghaerfyrddin ac yna symud i Bencoed a mynychu Ysgol Gyfun Llanharri, mae Carol wedi ymgartrefu yn Aberystwyth ers 10 mlynedd bellach.

Yn ogystal â chyfrannu at weithgareddau'r Urdd yn yr ysgol, mae Carol yn helpu i redeg Aelwyd Trefeurig ac yn aelod gweithgar o bwyllgorau'r Urdd yng Ngheredigion. Bydd Carol yn parhau fel llywydd yr Urdd tan Dachwedd 2005.Dywedodd Carol:

"Fel un sydd wedi bod yng nghanol bwrlwm gweithgareddau yr Urdd ers dyddiau'r ysgol gynradd, a thrwy'r ysgol Uwchradd a'r coleg, braint a gwir anrhydedd yw bod yn llywydd yr Urdd eleni.

Bellach, rwyf yn athrawes sy'n mwynhau gweld y disgyblion yn cael cymaint o fwynhad, ac yn meithrin hyder trwy weithgareddau unigryw yr Urdd.

Gwn o'm profiad fel aelod, gymaint mae'r mudiad wedi cyfrannu tuag at fy ngwerthoedd - drwy brofiadau amrywiol sydd wedi fy ngalluogi i gyrraedd y man yr ydwyf heddiw. Credaf fod y profiadau eang yn cyfoethogi unigolyn ac yn eu galluogi i fod yn bobl gyflawn."


Cyfrannwch

Meirion Jones o Ddinas Mawddwy
Dwi'n aelod o Gwmni Theatr Maldwyn ers bron i dair blynedd. Rwyf wedi dysgu llawer o sgiliau ac wedi cael cyfleon a profiadau byth gofiadwy!Mae'r sioe Llwybyr Efnisien newydd cael ei gwneud ac yn falch iawn o fod yn ran o'r cwmni!Hoffwn ddiolch yn fawr i Penri,Linda a Derec!!!Maent wedi rhoi cyfleon gwych i ni ac mae pawb o Faldwyn ai pob cyfnogaeth tu ol i'r cwmni!!!!

Lynwen Roberts o Llangadfan
Gai jyst ddeud pa mor FFANTASTIG oedd y sioe "Llwybr Efnisien" a berfformiwyd gan Ysgol Theatr Maldwyn yn ddiweddar. Mi fuaswn i'n argymell i unrhywun weld y sioe yma yn eich theatr lleol neu i brynu'r DVD. Grêt! 11 allan o 10!XXX

Llio Elin o Tal y Llyn
Rydw i hefyd yn aelod o Ysgol theatr maldwyn. Rydan ni gyd yn edrych ymlaen i berfformio'r sioe diweddaraf sef 'Llwybr Efnisien'... Mae yna llawer o waith ac ymarferion wedi rhoi i fewn i'r sioe yma felly diolch yn fawr i Penri, Linda, Derec a Mel am eu gwaith arbennig!!.

Sioned Besent o Pennal
Dwin aelod o Cwmni Theatr maldwyn ers blwyddyn 8!!! Mae'n gret! Fi methu aros tan den ni'n perfformio ein sioe nesaf. Llwybr Efnisien!! . . . diolch yn fawr i penri.. linda.. a Mel!!!

Luke McCall o Bala
Dwi'n aelod o gwmni theatr maldwyn ers mis medi 2006, mi wnes i fwnhau gwneud y cyngerdd 'dolig, ac yn edrych ymlaen at mis Mai, pryd fyddwn yn perrformio sioe gerdd newydd or enw "Llwybr Efnisien" diolch yn fawr i Penri, Linda a Mel am ein dysgu!

Rhys Robets o Tregynon
Wnes i ymuno a Theatr Maldwyn yn mis Medi ac wedi cael llawer o hwyl yn cwrdd a pobl newydd a paratoi am y cyngerdd Nadolig. Dwi'n edrych ymlaen at wneud ein sioe yn Mis Medi.

Derek Pugh o Gaergrawnt
Mae gen i cryn diddordeb yn Rheilffordd y Cambrian. Roedd fy nhadcu yn gweithio ar y Cambrian a fuodd fy nhad yn gweithio ar y rheilfford hefyd. Hanesydd yng Nghaergrawnt ydw i. Fyddai lawr yn yr ardal yr hen Cambrian wythnos yma.

Gareth Ellis o Groesoswallt`
Rydw i wedi bod yn aelod o Gwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn yn y blwyddyn diwethaf. Mwynhaeais yn fawr a cafais lawer o hwyl gyda fy ffrindiau yn perfformio.Roedd y sioeau yn werth yr ymarfer i gyd! Roeddent yn gret! Roeddwn wedi siomi bod yr un hyn mor bell i ffwrdd achos dydw i ddim yn gallu cyrraedd yno! Er hynny,diolch am yr hwyl i gyd!

Catrin Evans o Llangynog
Dwi'n aelod o Gwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn! Mae'n ardderchog!! Dwi 'di neud llawer o ffrindiau ac yn ddiolchgar am y cyfle i gael perfformio. Dwi methu aros tan Mai (dyna pryd fyddwn ni'n gwneud ein sioeau.)Felly diolch yn fawr i pawb sydd yn ein dysgu bob nos iau!


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy