BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Cennin Pedr Gwanwyn Cynnar
Chwefror 2004
Maen siŵr y bydd digon o gennin Pedr neu flodau Mawrth erbyn Gŵyl Ddewi oherwydd maent eisoes yn eu blagur ynghanol Ionawr mewn mannau cysgodol ac mae'r briallu amryliw hefyd wedi ymddangos yn gynnar.

Bu'r syclamen, y winter pansy (fioled fraith y gaeaf), blodau'r gwynt (anemone) a grug sy'n blodeuo yn y gaeaf yn ein Ilonni yn ystod y misoedd diwethaf, ac efallai y byddai'n syniad da sicrhau ein bod yn plannu rhagor o'u tebyg y flwyddyn nesa.

Torrwch bennau'r grug a siswrn gardd, wedi iddynt flodeuo, er mwyn cadw'r llwyn yn daclus, hefyd tociwch y clematis marw megis jackmanii hyd at ddau flaguryn o'r ddaear. Mae'n bryd hefyd i fwydo'r coed aeron, - y mafon, y mwyarafan (loganberries) yr eirin Mair ar mwyar duon, tua 4 owns i bob planhigyn.

Fe ellir godi a rhannu rhiwbob o nawr tan ddiwedd Mawrth. Rhai i'w cymeradwyo yw Hawke's Champagne, Sutton a Timperley Early. Dyma rai awgrymiadau pellach:- Bwydwch azalea a camelia gyda gwaddodion te wrth eu gwraidd, neu ddwy lond llwy fwrdd o finegr gwyn mewn dau beint o ddŵr. I dyfu cennin da rhowch ychydig o gwrw cryf iddynt, (neu mae huddygl lawn cystal!). Mae'n bwysig eich bod yn glanhau'r tŷ gwydr, y potiau a'r offer garddio cyn y gwanwyn.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy