BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Gwennan Davies Swyddog Datblygu Newydd
Awst 2009
Hanes Gwennan Davies, swyddog datblygu newydd Menter Aberystwyth

Penodwyd Gwennan Davies, merch 23 mlwydd oed o gyffiniau Llanbedr Pont Steffan fel swyddog datblygu i Fenter Aberystwyth yn ddiweddar a dechreuodd yn y swydd ar y 1af o Fehefin.

Wedi derbyn ei haddysg yn Ysgol Uwchradd Llanbedr Pont Steffan, graddiodd o Brifysgol Caerdydd mewn Dylunio Dinesig a Threfol yn 2008 ac aeth ymlaen i astudio cwrs ô1¬ radd MSc mewn Astudiaethau Adfywio.

Treuliodd blwyddyn o'u chwrs gradd yn gweithio i gwmni Cynilunio Savills yng Nghaerdydd lle cafodd y profiad amhrisiadwy o weithio i gwmni preifat.

Mae gan Gwennan nifer o ddiddordebau ac mae'n ferch brysur iawn o fewn ei chymuned yn Llanwenog. Chwaraea'r Clwb Ffermwyr Ifanc lleol ran allweddol yn ei bywyd, ac yno mae wedi ymgymryd at nifer o swyddi gan dderbyn yr ysgrifennydd gorau yn y sir rai blynyddoedd yn ô1.

Mae ganddi'r gallu i gyfathrebu'n ddwyieithog gan mae Cymraeg yw ei hiaith gyntaf. Mae hefyd yn hoff iawn o gymdeithasu a chwarae pêl-rwyd.

Un o brif ddyletswyddau Gwennan fydd `Datblygu a Gweithredu Naws Lle Cydlynol yn Aberystwyth' a ariannir gan y Cynulliad ac Ewrop er mwyn datblygu ein ardaloedd gweledig.

Ynghyd a'r prosiect yma mi fydd Gwennan yn trefnu gweithgareddau ar gyfer y'Bandstand' yn ystod misoedd yr haf, gwobrwyo busnesau Aberystwyth, trefnu Ras Hwyl mewn Gwisg Gymreig, ac ar ddiwedd y mis, ar y cyd gyda'r Siambr Fasnach, mi fydd `Arweinlyfr' (Guide Book) Aberystwyth yn cael ei gyhoeddi ar gyfer y flwyddyn 09/10.

Cred Gwennan "bod Menter Aberystwyth yn bartneriaeth allweddol i ddatblygiad ac adfywiad y dref a'r ardal o'i chwmpas. Mae Aberystwyth yn un o'r trefi hynny sy'n gael ei chydnabod fel ardal bwysig yn natblygiad Cymru fel gwlad.

Fy nghyfrifoldeb i fel y Swyddog Datblygu fydd gwneud yn siŵr y bydd Aberystwyth yn tyfu i fod yn dref ac ardal lwyddiannus a deniadol i bobl ymweld, gweithio a byw ynddi ynghyd a darparu profiad pleserus i bawb."

Os ydych am gysylltu gyda Gwennan rhif ffôn y swyddfa yw 01970 628 725 neu'r cyfeiriad e-bost yw enquiries@ menter-aberystwyth.org.uk


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy