BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Fan a'r Lle
Richard Lynch Yr actor - gwaith a hamdden
Mai 2008
Yr actor Richard Lynch o Aberhonddu yn sôn am baratoi ar gyfer ei daith i'r Himalaya.

(Mae Richard yn wyneb cyfarwydd ar y teledu ac ar lwyfan, a gwelwn ef bron bob dydd, yng nghyfres Pobl y Cwm.Fe yw Garry.)

"Mynd a dod fu hanes bywyd yr actor am ganrifoedd. Ers i Twm o'r Nant orymdeithio led-led Cymru yn chware ei anterliwtiau drwy flynyddoedd olaf y ddeunawfed ganrif, hyd at deithiau mwy diweddar y Theatr Genediaethol, natur teithiol, symudol,byw ma's-o-fag yw'r alwedigaeth thespaidd.

Dros gyfnod ychydig yn llai na chwarter canrif, mae fy ngyrfa actio i wedi fy nhywys o Gaerdydd i Gaeredin, ac o Awstralia i'r Iwcrain.

Teithio i weithio yw'r bywyd byr-hoedlog yma, ond bob hyn a hyn, mae'r awydd yn codi i fynd i lefydd mwy anghysbell, ar fy anterliwt bersonol i fy hunan. Un o'r cyfryw deithiau oedd trip i Nepal, ychydig flynyddoedd yn ôl a chael cerdded yng nghanol mynyddoedd mawreddog Annapurna.

Gês i wir flas ar gerdded yr uchelderau ac addewais i mi fy hun, yr adeg honno, y byddwn i'n dychwelyd rhyw dro.

Felly, aed ati i drefnu gwyliau i 'Garry Monk' - trip i Newcastle, dybiais i - a thrip i mi, i le tipyn mwy difyr na Newcastle! Ond ble?

Yr unig beth o'n i'n siwr ohono oedd fy mod i eisiau profi a chael blas ar ddiwylliant gwahanol, rhywle prydferth, ac unigryw. Felly ar ôl imi ymchwilio, dyma fi'n taro'r hoelen ar ei phen...SIKKIM - Shangrila Himalaeaidd yw Sikkim, talaith yng ngogledd-ddwyreiniol yr India.

Ar ei harfordir gyda Nepal, gorwedd mynydd Kanchenjunga, 8598 medr, y drydedd o ran uchder yn y byd. Ar ei harfordir gogleddol mae Tibet - lle tu hwnt o anodd i gyrraedd ato oherwydd y sensitifrwydd milwriaethol, yn ogystal â'r ffaith 'fod mor anghysbell.

Ond, erbyn hyn, roedd y dychymyg yn rhedeg yn wyllt. Roedd yn rhaid i mi fynd yno! Es ati'n frwd, wedi i mi benderfynu ar gyrchfan...trip siopa i Lundain i brynu llond car o gêr newydd...Ond y peth pwysicaf oedd trefnu arweinydd, ac yntau wedyn yn trefnu criw i gludo'r gêr, y bwyd ar tentiau.

Americanwr yw Joel Schone ac mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad fel arweinydd yn yr Himalaya. Gyda gwên gyson a storiau di-ri am hanes gorymdeithiau i'r Himalayas, dros y ganrif ddiwetha' roedd e'n ddewis ysbrydoledig!,

(Bydd Y Fan a'r Lle yn parhau â stori Richard yn rhifyn Gorffennaf. Cofiwch darllen Ymlaen bryd hynny...Gol)


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy