BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Fan a'r Lle
Enid Morris Cymorth trwy gelf
Medi 2003
Pan oeddwn yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Rhydaman, cefais y cyfle cynta' i arlunio. Cofiaf y gwersi a'r gefnogaeth roddodd Mr T. Jones i fi. Roedd yn tybio fod gen i ryw fath o dalent at y pwnc, a fi gafodd y safle cynta' ym mhob arholiad gelf am y ddwy flynedd gynta' yn yr ysgol.

Yna, gwaetha'r modd, mi gafodd rhywun hurt y syniad mai bechgyn yn unig ddylai gael gwersi celf! Rhaid oedd i ni'r merched gael gwersi cerddoriaeth, bellach! Roedd Mam yn aml yn dweud, "Pam wyt ti'n gwastraffu amser yn arlunio, Enid? Dydw i ddim yn gweld pa gymorth fydd o i ti yn y dyfodol!"

Wel, mi ddaeth yr ychydig dalent oedd gen i yn ddefnyddiol wrth i mi geisio gwneud lluniau o'r galon, o'r esgyrn, ac o rannau eraill o'r corff, pan eisteddais arholiad Bioleg Ddynol, o leiaf!

Drwy'r blynyddoedd, oddi ar hynny, bu gennyf lawer o ddiddordeb mewn celf, a chwe blynedd yn ôl, gwelais fod cwrs yn cael ei gynnal yng Ngholeg Powys, dan y teitl: "The Joy of Drawing and Painting", dan nawdd Prifysgol Caerdydd. Penderfynais fynd i'r gwersi. Wel dyna fwynhau! Dwy awr fydde'n hedeg heibio ac yn llwyr gymryd fy sylw. Bydde pob gofid a blinder yn mynd allan drwy'r drws, fel petai. Gwnes lawer o ffrindiau newydd a chael hwyl yn eu cwmni.

Pan aeth ein hathrawes i ffwrdd roedd yn edrych yn dywyll ar ddyfodol y dosbarth. Methwyd a chael unrhyw diwtor i'n cymryd. Penderfynwyd datblygu ein dosbarth ein hunain. Cafwyd grant gan 'Grwp Laura Ashley' i dalu'r rhent am ystafell. Ar ddiwedd y tymor cyntaf, roedd yn amlwg y bydde angen am fwy o arian i gario mla'n. Gan fod mwyafrif o'n haelodau yn oedrannus, yn anabl, neu'n ofalwyr (Carers) llawn amser, medrais gael arian o gronfa'r Mileniwm, i dalu tiwtor a phrynu adnoddau arlunio.

Galwyd y grwp bellach yn 'Grwp Celf y Twr', gan mai yn ystafell y twr yr oeddem yn cwrdd. Gan fod y grwp wedi tyfu, rydym nawr yn cwrdd i arlunio mewn 'stafell yn y Clwb Rygbi. Yn ddiweddar, cawsom ein harddangosfa gyntaf yng Nghanolfan y Mynydd. Roedd llawer yn hoffi ein gwaith. Er bod grant y Mileniwm wedi gorffen, rydym yn cael cefnogaeth 'Awards for All'.

Rydym i gyd yn cael cymaint o gymorth yn y gwersi celf. Yr uchafbwynt i mi'n bersonol oedd ennill y safle gyntaf yn arddangosfa gelf Sioe Amaethyddol Aberhonddu a'r Cylch y flwyddyn ddiwethaf. Mae pob mur yn fy nghartref yn llawn o'm darluniau, a gobeithiaf y bydd rhywun rhyw ddiwrnod yn dewis prynu un o'm lluniau. Ond, os na ddigwydd hynny, mae'r pleser a gaf wrth arlunio yn ddigon i'm cadw'n brysur i'r dyfodol.

Enid Morris


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy