BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Fan a'r Lle
Seppo ac Ydwena Ysgol yn y Ffindir
Gorffennaf 2009
Hanes ymweliad Ydwena Jones, a'i merch, Bethan, i'r Ffindir i astudio system addysg y wlad.

"Aeth Bethan, fy merch a fi i'r Ffindir i edrych ar addysg yn Pirkkala, fel rhan o bartneriaeth Comenius ysgol Bronllys.

Yr ydym yn gysylltiedig a phedair gwlad, yr Almaen, Cyprus, y Weriniaeth Czech a'r Ffindir.

Daeth athrawon a phlant i ymweld a ni yn ysgol Bronllys Hydref diwethaf ac aeth 8 o blant a 4 oedolyn nôl i'r Weriniaeth Czech ym mis Mehefin elem.

Dewisom ni fynd i'r Ffindir achos nad oeddem yn gwybod Ilawer am y wlad. Felly, bant a ni yn ystod banner tymor i aros gydag athrawon ysgol Hyrsingin. Wrth hedfan i mewn, gwelon ni y llynnoedd mawrion sy'n ilenwi'r ardal a'r haul yn sgleinio drostynt - prydferthwch!

Mae'r ysgol yn dechrau am hanner awr wedi wyth ac yn gorffen i'r plant am hanner awr wedi dau, felly digon o amser i fwynhau hefyd! Nid yw'r plant yn dechrau ysgol ffurfiol tan saith oed.

Maent yn eistedd mewn rhesi ar eu pen eu hunain. Does dim gwisg ysgol gyda nhw yn unrhyw ysgol, hyd yn oed yr ysgol uwchradd! Mae'r plant yn galw eu hathrawon wrth eu henwau cyntaf, and mae parch cynnes rhyngddynt. Roedd y plant hefyd yn dysgu Saesneg yn naw oed ac roedd y rhan fwvaf o'r oedolion yn medru'r iaith yn dda.

Gan fod Sweden yn agos iawn mae rhaid iddynt ddysgu'r iaith honno hefyd yn yr ysgol uwchradd. Ond, mae popeth yn ddwyieithog ar y bwydydd, felly gellir dechrau dysgu wrth fwyta... beth amdani, Bwrdd yr laith?

Mae pawb yn teithio ar feic i'r ysgol, felly dim ymladd yn y maes parcio yn y bore na'r prynhawn. Mae cinio am un ar ddeg, dim dewis bwyd, neb yn cael brechdanau a dim pwdin! Wedyn gorffen yn gynnar a phawb ar eu beiciau yn mynd adre.

Aethon ni ar drip yr ysgol i'r llyn, lle'r oedd y plant yn nofio, cael sawna a chwarae yn y goedwig a neidio ar y creigiau. Dim `risk assessment,' heblaw am fynd ag `antidote' rhag ofn pigiad nadroedd!

Gan fod hi mor dywyll yn y gaeaf ac yn oer, (sglefrio ar y maes chwarae), maent nawr ar eu gwyliau am ddeg wythnos a ninnau nol yn yr ysgol. Ond mae'r atgofion yn felys iawn; diolch i Seppo (y prifathro), Hilkka (ei wraig) a Kaija (yr athrawes) am ddangos eu hysgolion ac am y croeso heb ei ail. Kiitos!"


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy