BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Fan a'r Lle
Y daith gerdded I gopa'r Cribarth
Gorffennaf 2007
Ar fore Sadwrn gwlyb a gwyntog Mai 12 daeth Clwb Cerdded Menter Brycheiniog at ei gilydd am y tro cyntaf i gerdded lan mynydd y Cribarth o bentref Abercraf dan arweiniad y cerddwr profiadol lleol Arwel Michael.

Bwriad Clwb Cerdded Menter Brycheiniog yw rhoi cyfle i bobl sy'n dysgu Cymraeg ac sy'n hoffi cerdded, ymarfer yr iaith ymysg dysgwyr eraill a Chymry Cymraeg. Hwn oedd y tro cyntaf i'r clwb gwrdd, ac yn anffodus dim ond dau o ddysgwyr ddaeth ar y daith. Nid oedd hyn yn sioc fawr oherwydd y gwynt a'r glaw!

Er gwaethaf hyn cafwyd taith hamddenol iawn i fyny i gopa'r Cribarth a dangosodd Arwel y gwahanol briodweddau o'r mynydd gyda'r gwahanol haenau yn y graig, a llwybr yr hen ffordd o Aberhonddu i Ystradgynlais. Soniodd hefyd am yr ardaloedd mwyaf peryglus ar hyd yr hen ffordd yn yr hen amser gyda gwahanol ddihirod yn barod i ddwyn eiddo ac arian oddi ar deithwyr fyddai'n pasio trwy'r ardal!

Mae Menter Brycheiniog yn gobeithio trefnu taith gerdded arall erbyn diwedd mis Medi. Os oes diddordeb gyda chi ddod at y daith nesaf, cysylltwch gyda'r Fenter. Gallwch gysylltu gyda Menter Brycheiniog drwy ffonio 01639 844513 neu drwy e-bostio menterb@powys.gov.uk


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy