BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Fan a'r Lle
Côr Meibion Llanfair ym Muallt Côr Meibion Llanfair ym Muallt
Chwefror 2009
Hanes Côr Meibion Llanfair ym Muallt sydd newydd ddathlu ei ben-blwydd yn ddeugain oed.

Ar ddiwedd 2008, bu Côr Meibion Llanfair ym Muallt yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeugain oed.

Sefydlwyd y côr yn 1968 gyda 17 o aelodau ac erbyn hyn, mae'r aelodaeth wedi tyfu i 65.

Ers ei sefydlu dim and dau arweinydd fu gan y côr, sef y diweddar Jack Francis a'r arweinydd presennol Luned Jones sydd wedi bod wrth y llyw ers 1985.

Hefyd, tair cyfeilyddes fu gan y côr, Ceinwen Jones, Luned Jones ac Ann Bufton.

Cynhaliwyd Cinio'r Dathlu ar ddiwedd mis Tachwedd a chafwyd noson ddifyr yn hel atgofion ac yn bodio drwy hen raglenni a lluniau.

Un o uchafbwyntiau blwyddyn y dathlu oedd ymweliad y côr a Llundain i gymryd rhan yn y Cyngerdd Mil o Leisiau yn yr Albert Hall.

Llanwyd pedwar bws o gantorion a chefnogwyr i gymryd rhan ac i wrando ar fil o leisiau o bedwar ban byd ynghyd â Band y Cory a'r unawdwyr Gwyn Hughes Jones a Gwawr Edwards.

Cafwyd penwythnos cofiadwy a dychwelodd pawb a'u hysbryd yn llawn a'u pocedi'n wag!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy