BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Swyn Haf Swyn yn Lourdes
Tachwedd 2009
Hanes Swyn Haf, un o ferched Bow Street, oedd yn destun rhaglen ddogfen ar S4C ym mis Hydref 2009.

Cafodd Swyn Haf ei ffilmio ar gyfer Y Daith, cyfres o chwech o raglenni ar y sianel yn dilyn pererindodau gwahanol.

Fe'i dilynwyd hi a 70 o bobl ifanc eraill wrth iddyn nhw deithio i dref Lourdes yn Ne-Orllewin Ffrainc ym mis Gorffennaf 2009 fel rhan o Bererindod Genedlaethol o Gymru.

Mae Lourdes yn un o brif gysegfrannau'r Eglwys Gatholig ac mae'n denu tua chwe miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, yn eu plith nifer o gleifion sy'n chwilio am iachàd corfforfol neu ysbrydol.

Dangoswyd Swyn a'i ffrind Gwenllian Daniel o Aberystwyth yn gofalu am aelodau o'r Eglwys Gatholig oedd yn sâl, yn oedrannus neu oedd ag anableddau - ac na fyddai wedi gallu ymweld â Lourdes onibai am gymorth y gwirfoddolwyr ifanc.

Yn ystod y rhaglen hefyd, fe welwyd Swyn yn darllen gweddiau'r ymbilïau yn ogof y Grotto - un o lefydd mwyaf sanctaidd Lourdes lle dywedir i'r Forwyn Fair ymddangos i ferch ifanc o'r enw Bernadette ym 1858.

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Rhydypennau ac Ysgol Gyfun Penweddig, mae Swyn bellach yn fyfyrwraig ail-flwyddyn ym Mhrifysgol Caergrawnt lle mae'n astudio Almaeneg a Sbaeneg.

Cafodd ei derbyn i'r ffydd Gatholig yn Eglwys Santes Gwenffrewi yn Aberystwyth ac eleni oedd y drydedd flwyddyn yn olynol iddi hi a Gwenllian fynd i Lourdes gyda Phererindod Cymru.

"Er bod crefydd dan y lach falle braidd yn y cyfryngau dyddie hyn, dydy hyn ddim yn wir - mae na lot o bobl gyda lot o ffydd yn gwneud teithiau ar draws y byd byd i fynd i rywle crefyddol a phobl yn gallu cyd-dynnu a gwneud gwaith da gyda'i gilydd," meddai Swyn.

"Dwi'n meddwl bod Lourdes yn rhywle sy'n dangos cryfder crefydd a'r pwer sydd ganddo i ddod a phobl at ei gilydd."

Cynhyrchwyd Y Daith: Dwy yn Lourdes gan gwmni Unigryw o Aberystwyth ac fe ddarlledwyd y rhaglen Nos Sul 25 Hydref ond mae cyfle i weld i'w gweld o hyd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy