BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Rhai o'r actorion yn Llundain wedi bod yn gweld 'Blood Brothers' (Willy Russell) Doniau Ifanc
Tachwedd 2005
Y Tincer yn edrych 'mlaen at noson o berfformio gyda doniau ifanc yr ardal.

Mae'n arfer bellach i ni gael noson o berfformio gan ddoniau ifanc yr ardal. Maent wedi bod yn brysur yn ystod y flwyddyn yn cael gwahoddiad i berfformio yn Eisteddfod yr Urdd a chael y profiad arbennig o actio yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Mae rhai o'r cwmni yn actio a dawnsio gyda grwpiau yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth a chael bod yn rhan yn y sioe gerdd 'Oliver' yn ystod yr haf.

Bu Lisa Healy, Sian Price, a Rhian Dobson yn cystadlu yng ngwyliau drama Corwen a Phontrhydfendigaid - cael y wobr gyntaf yng Nghorwen a chroeso mawr; trydydd yn y Bont a Lisa yn cael y wobr am y brif actores o dan 25.

Mae'r merched a Rhodri Evans yn llwyddianus mewn Eisteddfodau o gwmpas Cymru a chafodd Rhodri y wobr gyntaf am yr unawd yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Bydd y noson yn cynnwys amrywiaeth o actio, a cherdd, dawns a llefaru. Bydd yn noson hwyliog, sionc. Dewch i gefnogi y perfformwyr ifanc. Gwelwn chi yno!

Noson o adloniant gan Gwmni ifanc Licris Alsorts yn Neuadd Rhydypennau Ionawr 13 am 7.30 y.n.


Cyfrannwch

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy