BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Cwmni drama Licyris Olsorts Gwobrau i Licyris Olsorts
Mehefin 2009
Bu'r misoedd diwethaf yn gyfnod digon prysur i'r cwmni drama lleol Licyris Olsorts.

Parataoodd y cwmni drama dwy ddrama ar gyfer cystadlu yn y gwyliau drama a'r Eisteddfod Genedlaethol.

Cyfieithiad Emyr Edwards o ddrama 'Confusions' gan Alan Ayckbourn sef 'Y Fam Ddelw' oedd un gyda Catrin Jenkins, Gwynant Evans, Janet Roberts a Siôn Pennant yn y cast.

Yr ail ddrama fu'n cystadlu oedd cynhyrchiad o 'Apocalyps', drama wreiddiol o waith y dramodydd Emyr Edwards gyda Rhian Evans a Sion Glyn Saunders Jones yn y cast.

Mae dyled y cwmni yn fawr i ymroddiad a gwaith caled y cynhyrchydd Siôn Pennant, Bont-goch am roi o'i amser i gynhyrchu'r dramâu.

Bu'r ddwy ddrama yn cystadlu yng Ngŵyl Ddrama'r Groeslon ym mis Ebrill ac yna yng Ngŵyl Corwen ddechrau Mai ble cipiwyd y wobr gyntaf gan 'Apocalyps'.

Llongyfarchiadau hefyd i Siôn Glyn Saunders Jones am gipio tlws yr actor gorau dan ddeg ar hugain yng Nghorwen a hynny am y trydydd tro.

Cofiwch fod cyfle i weld y ddwy ddrama yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala ym mis Awst pan fydd yr 'Apocalyps' yn cystadlu yng nghystadleuaeth perfformio drama fer a'r 'Fam Ddelw' yn perfformio yn Theatr Fach y Maes.

Dymuniadau gorau a phob lwc i'r cwmni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy