BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Carwyn Jenkins a Niall Griffiths yr awdur. Gwobr i Awdur o Benrhyn-coch
Mehefin 2004
Nos Iau, 17 Mehefin, roedd seremoni yng Nghaerdydd lle'r oedd dau awdur, un yn ysgrifennu yn y Gymraeg a'r llall yn ysgrifennu yn Saesneg, yn cael eu gwobrwyo am lyfrau a gyhoeddwyd y llynedd, yn 2003.


Hon oedd cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn, wedi'i threfnu gan yr Academi Gymreig. Niall Griffiths, gŵr sy'n byw ym Mhenrhyn-coch, a enillodd y wobr Saesneg am ei nofel Stump, a derbyniodd siec am £5,000 ynghyd â thlws hardd. Llongyfarchiadau mawr iddo!

Mae Niall yn byw yn Is-y-bryn, y Garth, ers dros flwyddyn bellach, ar ôl symud yma o'r dref gyda'i bartner Deborah, sy'n gweithio i Gymdeithas Tai Cantref.

Un o'r pethau y mae wedi sylwi arno ar ôl symud i'r Penrhyn yw fod y wlad yn lle swnllyd iawn! Na, nid sŵn traffig, ond brefu defaid â sŵn y piod sy'n ei ardd bob bore.

Mae wedi arfer â lleoedd llawer mwy swnllyd, oherwydd un o Lerpwl yw yn wreiddiol, ac yno'i ganed yn 1966. Fel llawer o drigolion y ddinas honno, mae o dras gymysg, gyda Chymry, Gwyddelod a Saeson yn yr achau. Yn wir roedd ei nain o ochr ei fam yn medru Cymraeg - un o Ogledd Cymru ydoedd, a Mostyn oedd ei chyfenw cyn priodi.

Mae'n rhyfedd dweud, ond ni theimlodd Niall ei fod yn Sais go iawn erioed, ac mae'n ystyried ei hun yn rhyw fath o Gymro o Lerpwl yn fwy na dim arall erbyn hyn. Symudodd y teulu i Awstralia pan oedd ef yn ddeg oed, ond yn ôl y daethant i Lerpwl ar ôl rhyw dair blynedd.

Bu ganddo ddiddordeb mawr mewn ysgrifennu er pan mae'n cofio. Astudiodd Saesneg mewn coleg yng Nghaergrawnt, ac wedi hynny bu'n crwydro cryn dipyn o le i le cyn glanio yn Aberystwyth tua 1992. Yma y bu ers hynny, ac er nad oes ganddo unrhyw gysylltiad teuluol â'r lle y mae wedi dod i deimlo'n gartrefol iawn yma. Ar ôl setlo yn Aber y daeth o hyd i'w lais fel awdur.

Bu'n gynhyrchiol iawn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae pedair nofel o'i waith wedi'u cyhoeddi ers 2000, sef Grits, Sheepshagger, Kelly and Victor a Stump. Yn Stump mae'n sôn am ŵr o Lerpwl sydd wedi dianc i Aberystwyth ac sy'n ceisio creu bywyd newydd iddo'i hun yma, ond roedd yn gysylltiedig â phobl amheus iawn yn Lerpwl, a phan glywant lle mae o'n byw, mae dau ohonynt yn cychwyn ar daith gyda'r bwriad o ddial ar eu hen gyfaill.

Mae'r nofel hon, fel ei lyfrau eraill, yn tueddu i sôn am ochr arw bywyd, ac am gymeriadau digon brith. Er hynny, mae'n ysgafnach ei dull na'r llyfrau eraill, ac yn fan cychwyn cystal â'r un i rywun sydd heb ddarllen gwaith yr awdur o'r blaen.

Holais yr awdur pam yr oedd ei waith yn tueddu i ddarlunio ochr ddu bywyd. Dywedodd ei fod yn dod o gartref cyffredin ei amgylchiadau, a chartref lle nad oedd fawr o lyfrau. Er hynny, roedd yr arfer o ddweud storïau yn gryf iawn yn y teulu, ac mae'n credu mai dyna roddodd iddo flas ar stori. Mae'n cofio hefyd fod llawer o'r straeon hyn yn rhai digon dychrynllyd, storïau am ysbrydion ac angladdau a marwolaeth, lawer ohonynt. Roedd ei nain Gymraeg yn arbennig o hoff o straeon felly!

Erbyn hyn mae'n ennill digon o'i ysgrifennu i allu'i gynnai ei hun; er enghraifft, mae ei ail nofel wedi'i chyfieithu i saith o ieithoedd eraill. Mae'n brysur iawn yn ysgrifennu bob dydd gyda'r nofel nesaf eisoes wedi'i gorffen ac i'w chyhoeddi y gwanwyn nesaf.

Roedd hi'n amlwg o'i sgwrs ei fod yn gwbl ymroddedig i'w grefft, ac fod ganddo stôr o straeon eto i'w dweud.

Richard Owen


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy