BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Seiriol Dafydd Asbaragws!
Medi 2009
Seiriol Dafydd sy'n adrodd hanes ei brofiadau gydag asbaragws yn yr Almaen.

Pan oeddwn i'n fachgen bach un o bleserau mawr bywyd oedd darllen llyfrau Tintin. Pan oedden ni fel teulu ar wyliau yn Ffrainc fe ges i gopi o lyfr nad oedd ar gael yn Saesneg na Chymraeg ar y pryd sef Tintin au Congo. Fe benderfynais i gyfieithu'r llyfr yma i'r Gymraeg - ond gan sylweddoli nad oedd fy Ffrangeg cweit lan i r job eto fe ohiries i'r gwaith am y tro. Ond roedd fy niddordeb mewn ieithoedd wedi ei danio.

Yn ddigon rhyfedd, wrth i fi wneud TGAU, Almaeneg oedd yn fwyfwy mynd am bryd. Ac ar ô1 gorffen Lefel A fe benderfynais i fynd i astudio'r iaith yn Abertawe. Wel dyna chi sioc i'r system. Dyw e ddim yn lle pert nawr, yw e? A dyw c'n sicr ddim mor posh a Penrhyn-coch.

Chi methu mynd mas am beint bach tawel heb ddod ar draws criw o fois mawr cyhyrog yn eu crysau swanc a merched wedi gwisgo lan fel bunnies yn downo shots a sgrechian dros bob man. Ar ô1 dwy flynedd o wersi gramadeg a kebabs ffeina St. Helen's Road r'on i'n barod am newid.

Os chin meddwl bo' fi 'di cael tamed bach o raw deal yn astudio yn Abertawe allai eich arghoeddi chi fy mod i wedi cael fy nigolledu drwy gael mynd i Würzburg ym Mafaria am flwyddyn. Tref hudol â chant o dyrrau eglwys o dan olwg castell ar y bryn. A mae 'na balas anferth yno, lle roedd yr Esgob-Dywysog yn arfer twyllo mewn gêmau cardiau drwy edrych yn y drych oedd to ô1 i'w wrthwynebwyr.

Ond yn fwy na hyn i gyd beth o'n i'n joio mwy na dim oedd y gwanwyn yno. Yn y gwanwyn mae'r Almaenwyr i gyd yn mynd yn wallgo' am asbaragws.

Ma yna stondinau ym mhob man yn gwerthu'r Spargel ffres ac mae gan bob tŷ bwyta fwydlen arbennig, y Spargelkarte, yn cynnig pob math o amrywiaeth ar y thema asbaragws.

A heb air o gelwydd, tua diwedd Mehefin, yn eistedd ar y tram ar y ffordd adref un dydd, fe glywes i hen fenyw yn dweud mewn llais digon digalon, 'Spargelzeit ist vorbei' - mae tymor yr asbaragws wedi dod i ben.

Erbyn hyn fi nô1 yn Abertawe ymysg y bunnies ac yn ddigon hapus fy myd. Ond mae'na lais bach yn gofyn bob nawr ac yn y man pryd â I nôl? Ydw, fi'n gweld colled yr asbaragws 'na.

Erthygl gan Seiriol Dafydd, Rhandir, Penrhyn-coch sy'n fyfyriwr ymchwil yn Adran Almaeneg Prifysgol Abertawe.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy