BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
John Wyn Evans Esgob Newydd
Medi 2008
Ar 1 Fedi etholwyd y Tra Pharchedig John Wyn Evans, Deon Eglwys Gadeiriol Tyddewi, yn 128fed esgob Esgobaeth Tyddewi. Bu'n byw tra yn blentyn, ym Mhenrhyn-coch. Dyma ychydig o hanes ei blentyndod:
Daeth Wyn Evans i fyw i Benrhyn-coch pan oedd tuablwydd oed ym Mawrth 1948 gyda'i rieni, Y Parchg D. Eifion a Mrs Iris Evans pan ddaeth ei dad yn reithor Eglwys Sant Ioan.

Buont fel teulu yn rhan o'r ardal hyd 1957 pan benodwyd ei dad yn reithor Eglwys Sant Mihangel, Aberystwyth.

Mae nifer o'r ardalwyr yn ei gofio yn dda - rhai fel Llinos Evans, Dolwerdd, Dôl-y-bont a rannai ddesg gydag ef yn yr ysgol; cyd-ddisgyblion eraill oedd Elsie Morgan a Jack Jones. Athrawon yr ysgol ar y pryd oedd y prifathro Rhys Jones a Mrs Gwladys Edwards - sydd erbyn hyn yn 98 oed ac yn byw yn Aberystwyth.

Maent i gyd yn cofio mab y ficer fel un direidus a hoffus; yn ôl ei gyn-athrawes roedd yn un a weithiai yn gyflym a chanddo gof da am bopeth a meddwl chwim.

Byddai Mrs Edwards yn falch o gael ail gyfarfod ag ef os daw i Benrhyn-coch neu Aberystwyth yn rhinwedd ei swydd.

Cofia Agnes Morgan achlysur pan oedd criw o blant yn chwarae y tu allan i dy yn y pentref a'r perchennog yn cael gair â hwy. Fe atebodd Wyn Evans - Wyddoch chi pwy ydw i? Fi yw mab y ficer ac un diwrnod fe fyddaf yn Esgob. Daeth ei broffwydoliaeth yn wir! Dymuniadau gorau iddo yn y swydd oddi wth bawb ym Mhenrhyn-coch.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy