BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Cast Ôl traed yn y tywod Cwmni Licris Olsorts yn cario mlaen
Medi 2006
Er colli eu cynhyrchydd mor ddisymwyth ddechrau mis Ionawr eleni penderfynodd y cwmni gario ymlaen er cof am Buddug.
Aed ymlaen i gystadlu gyda'r ddwy ddrama yr oedd hi wedi eu dewis ac wedi dechrau eu cynhyrchu cyn ei marwolaeth. Bu'r cwmni yn llwyddiannus mewn amal i ŵyl. Cafodd y ddrama "Gwisga dy ddillad, Clarisse!" yr ail wobr yng ngŵyl ddrama'r Groeslon ym mis Ebrill, yna y wobr gyntaf yng Ngŵyl Corwen ddechrau Mai. Yno hefyd y cipiodd Siôn Pennant wobr y prif actor am ei bortread o Ventroux yn y ddrama. Cafodd y ddrama ei dewis i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe a dod yn ôl gyda'r drydedd wobr.

Yng Nghorwen hefyd y cipiodd Catrin Jenkins wobr y brif actores dan bump ar hugain am ei phortread o Dwynwen yn y ddrama "(Ôl traed yn y tywod". Bu'r ddrama yma hefyd yn llwyddiannus yng Ngŵyl ddrama Pontrhydfendigaid gan gael y drydedd wobr.

Cafodd y cwmni wahoddiad i dalu teyrngcd i Buddug yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Arweiniwyd y deyrnged gan Y Parch W. J. Edwards a chymerwyd rhan gan Aled Llŷr a Rhian Evans (aelodau o'r cwmni), ac hefyd Osian Edwards o Aberllefenni (un o ddisgyblion Buddug ym myd y ddrama). Roedd pob sedd yn y Theatr Fach yn llawn.

Os bu i chi fethu a dod i'r Eisteddfod, bydd cyfle i weld y ddrama a'r deyrnged yn Neuadd Rhydypennau Nos Wener Medi 29ain.

Os oes rhywun ag amser ar eu dwylo ac sydd â diddordeb ym myd y ddrama, rydym yn chwilio am gynhyrchydd i gymryd gofal o'r cwmni. Gellir cysylltu â unrhyw un o'r cwmni neu ffonio Bet Evans (01970) 828384.

 • Buddug James: Colled fawr i fyd y ddrama


 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy