BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Swyddogion Clwb Pysgota Aberystwyth Arian ar gyfer pysgota gwyllt
Mawrth 2010
Bydd grant o £40,000 yn cael ei ddefnyddio i wella cynefinoedd pysgod a gwella mynediad mewn lleoliadau ar hyd y Rheidol.

Yn ystod y Sioe yn Llanelwedd fis Gorffennaf diwethaf, lansiodd Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, brosiect o'r enw Pysgota Gwyllt Cymru - prosiect a fyddai yn helpu'r diwydiant ymwelwyr yng Nghymru.

Arweinir y prosiect gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a chaiff ei ran-ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cynulliad Cymru, ac mae'n rhan o brosiect strategol Cyngor Cefn Gwlad Cymru 'Cymunedau a Natur'.

Nod y prosiect yw hyrwyddo pysgodfeydd Cymru gan wella cynefin a gwella cyfleoedd mynediad - gan gynnwys yr anabl, yr ifanc a hefyd yr henoed sy'n aml yn ei chael yn anodd i gyrraedd yr ardaloedd lle ceir yn aml y pysgod gorau.

Daw nifer dda o ymwelwyr i Gymru, yn enwedig ym mis Ebrill a mis Mai ar gyfer pysgota brithyll, Mehefin a Gorffennaf ar gyfer pysgota sewin a mis Medi a mis Hydref ar gyfer pysgota eog.

Yn ystod y mis clywodd aelodau Cymdeithas Pysgota Aberystwyth yn eu cinio blynyddol gan Mark Sedgwick,Capel Dewi fod y cynllun a baratowyd ganddo ef a dau aelod arall o ddalgylch y Tincer (Alistair Dryburgh, Capel Bangor a Mike Legget, Dolau) ar gyfer cais i Bysgota Gwyllt Cymru ar gyfer gwella rhan o'r Afon Rheidol wedi bod yn llwyddiannus.

Bydd y grant yn tua £40,000 - a bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio yn ofalus i wella cynefinoedd pysgod a gwella mynediad mewn lleoliadau ar hyd y Rheidol.

Credai Alistair y byddai yr arian yn gymorth i newid yr afon i'r hyn oedd hi yn "yr hen ddyddiau da". A bydd Mike Legget, sy'n edrych ar ôl gwefan y Clwb yn cofnodi y gwaith ar y wefan. Diolchodd Cadeirydd Cymdeithas Pysgota Aberystwyth - Charles Webb - yn gynnes i'r tri a llongyfarchodd hwy ar eu llwyddiant yn sicrhau grant o'r fath. Roedd yn rhagweld y byddai'r gronfa o fudd i economi yr ardal.

Dywedodd Mark Sedgewick iddo ef a'i dîm osod i'w hunan dasg heriol iawn ac roedd yn falch i'w cynllun datblygu manwl a chynhwysfawr gael ei dderbyn.

Roedd yr Afon Rheidol yn afon ragorol ac mae'n boblogaidd gyda thrigolion lleol ac ymwelwyr. Mae'r ffaith i'r diweddar Malcolm Edwards ddal mwy na 50 o sewin bwysai dros 10 pwys yn dangos cystal afon yw'r Rheidol ar gyfer pysgotwyr.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy