BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
30ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Swyddogion Clwb Pysgota Aberystwyth Arian ar gyfer pysgota gwyllt
Mawrth 2010
Bydd grant o £40,000 yn cael ei ddefnyddio i wella cynefinoedd pysgod a gwella mynediad mewn lleoliadau ar hyd y Rheidol.

Yn ystod y Sioe yn Llanelwedd fis Gorffennaf diwethaf, lansiodd Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, brosiect o'r enw Pysgota Gwyllt Cymru - prosiect a fyddai yn helpu'r diwydiant ymwelwyr yng Nghymru.

Arweinir y prosiect gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a chaiff ei ran-ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cynulliad Cymru, ac mae'n rhan o brosiect strategol Cyngor Cefn Gwlad Cymru 'Cymunedau a Natur'.

Nod y prosiect yw hyrwyddo pysgodfeydd Cymru gan wella cynefin a gwella cyfleoedd mynediad - gan gynnwys yr anabl, yr ifanc a hefyd yr henoed sy'n aml yn ei chael yn anodd i gyrraedd yr ardaloedd lle ceir yn aml y pysgod gorau.

Daw nifer dda o ymwelwyr i Gymru, yn enwedig ym mis Ebrill a mis Mai ar gyfer pysgota brithyll, Mehefin a Gorffennaf ar gyfer pysgota sewin a mis Medi a mis Hydref ar gyfer pysgota eog.

Yn ystod y mis clywodd aelodau Cymdeithas Pysgota Aberystwyth yn eu cinio blynyddol gan Mark Sedgwick,Capel Dewi fod y cynllun a baratowyd ganddo ef a dau aelod arall o ddalgylch y Tincer (Alistair Dryburgh, Capel Bangor a Mike Legget, Dolau) ar gyfer cais i Bysgota Gwyllt Cymru ar gyfer gwella rhan o'r Afon Rheidol wedi bod yn llwyddiannus.

Bydd y grant yn tua £40,000 - a bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio yn ofalus i wella cynefinoedd pysgod a gwella mynediad mewn lleoliadau ar hyd y Rheidol.

Credai Alistair y byddai yr arian yn gymorth i newid yr afon i'r hyn oedd hi yn "yr hen ddyddiau da". A bydd Mike Legget, sy'n edrych ar ôl gwefan y Clwb yn cofnodi y gwaith ar y wefan. Diolchodd Cadeirydd Cymdeithas Pysgota Aberystwyth - Charles Webb - yn gynnes i'r tri a llongyfarchodd hwy ar eu llwyddiant yn sicrhau grant o'r fath. Roedd yn rhagweld y byddai'r gronfa o fudd i economi yr ardal.

Dywedodd Mark Sedgewick iddo ef a'i dîm osod i'w hunan dasg heriol iawn ac roedd yn falch i'w cynllun datblygu manwl a chynhwysfawr gael ei dderbyn.

Roedd yr Afon Rheidol yn afon ragorol ac mae'n boblogaidd gyda thrigolion lleol ac ymwelwyr. Mae'r ffaith i'r diweddar Malcolm Edwards ddal mwy na 50 o sewin bwysai dros 10 pwys yn dangos cystal afon yw'r Rheidol ar gyfer pysgotwyr.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy