BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Garmon Ceiro Colofnydd y Mis
Mawrth 2009
Cyfres lle bydd rhai a fagwyd yn ardal y Tincer sydd ar wasgar yn cyfrannu colofn. Garmon Ceiro yw colofnydd mis Mawrth 2009.

"Kenavo! Dyna chi un o'r pump gair Llydaweg dwi 'di'u dysgu ar ôl bron i chwe mis o fyw yn Roazhon (Rennes i'r Ffrancwyr) yn Llydaw.

Tipyn o warth i Gymro Cymraeg, mae'n siwr, ond ar hyn o bryd dwi'n dal i ga'l digon o drwbwl yn meistroli'r Ffrangeg i fod yn hollol onest!

Nid yr ieithoedd (ma 'na drydedd yng nghyffiniau Roazhon hefyd: Gallo, ond p'idwch â gofyn am honno!) yw'r unig beth sy'n peri penbleth chwaith!

Mae 'na arferion beunyddiol di-rif y mae'n rhaid eu cofi o rhag i chi gael eich ystyried yn wehil cymdeithasol.

Mae mynd i'r dafarn wedi troi'n her gusanol ddifrifol gyda rhesi o fochau i'w cusanu cyn cyrraedd y bar.

A glywaf rai o ddynion ardal y Tincer yn grwgnach yn genfigennus? Peidied. Am bob boch fenywaidd bert mae dwy foch ddynol farfog!

Dyna chi beth arall - mae 'na farfau a mwstashys ym mhobman! Mae fel cerdded i mewn i lyfr Asterix. Nid Gavin Henson fyddai'r Cymro mwyaf rhywiol i'r Llydawyr, ond Rowan Williams.

Hefyd, mae'r Llydawyr annwyl yn gwgu arna i'n grac i gyd gan 'mod i'n dueddol o lymeitio peint cynta'r noson heb ddweud "Yaec'h Mad!" (Iechyd Da!) a thinclan fy ngwydr â'm cyfeillion.

Yn wir, hyd yn oed os cofi a i ddweud y geiriau hollbwysig a thinclan fy ngwydr, pur anaml dwi'n llwyddo i wneud hynny yn y ffordd briodol: mae'n rhaid tinclan pob gwydr o fewn golwg (gall hyn olygu taith gusanog arall i ochr bellaf y bar i dinclan gwydr hen foi sydd ar fi n cwmpo i gysgu rhag ofn iddo deimlo ei fod yn cael ei hepgor) a thra byddwch yn dymuno iechyd da, mae'n rhaid syllu'n ddwys i lygaid eich cyd-dinclwr nes bod eich llygaid yn pefrio.

Canlyniad hyn yw llond tafarn o bobl a'u llygaid fel soseri, fel pe bai'r cyntaf i flincio'n gorfod prynu rownd i'r dafarn gyfan.

Ond dyna ddigon o gwyno! Dwi'n dechre swnio fel fersiwn Ceredigion o Jeremy Clarkson. Mae'n rhaid dweud, er nad yw'r Llydaweg mor amlwg yma â'r Gymraeg yng Nghymru, mae eu diwylliant cerddorol yn fywiocach o gryn dipyn.

Dwi 'di clywed yn ddiweddar na fydd 'na Sesiwn Fawr yn Nolgellau eleni oherwydd blwyddyn aflwyddiannus y llynedd: dim problemau o'r fath yma!

Dwi 'di bod i amryw Festoù Noz (cyngherddau i chi a fi ) mawreddog lle mae miloedd o Lydawyr chwil-hapus yn dawnsio'n ddi-stop am oriau.

Dries i ymuno â nhw ond, diawl, ma'n waith caled! Mae'r coesau'n symud ffwl pelt a does dim gobaith am seibiant a chithau'n sownd rhwng dau Lydawr chwyslyd sy'n dawnsio fel pe bai'r byd ar fi n dod i ben!

Rhoies i'r ffidil yn y to pan bwyntiodd merch fach ata i a dweud wrth ei thad: "Edrycha ar hwnna, 'sdim siâp arno fe, le pauvre."

Efallai nad yw'r bobl leol yn gwerthfawrogi fy sgiliau dawnsio ond, er gwaetha fy nhrafferthion, ma'n rhaid gweud mai dim ond ffwl fyddai'n methu â mwynhau byw yng nghwmni'r Llydawyr mewn tref cyn brydferthed â Roazhon... nawr ma' angen i fi ddysgu gweud hynny yn y Llydaweg!

Kenavo!"


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy