BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Cyngor Cefn Gwlad Ceredigion Amddiffynfeydd Môr
Mawrth 2008
Cynlluniau i amddiffyn Y Borth ac arfordir Bae Ceredigion rhag llifogydd ac erydiad.

Denwyd cynulleidfa fawr i Neuadd Gymunedol Y Borth nos Iau, 28 Chwefror, pan gynhaliwyd cyfarfod, o dan nawdd Antur Teifi a'r grŵp gweithredu, "Cynnal Ceredigion", i dderbyn cyflwyniad. Y Cadeirydd oedd y Cynghorydd Ray Quant.

Siaradodd Mike Bailey o Gyngor Cefn Gwlad Cymru am bwysigrwydd Cors Fochno (sydd yr enghraifft orau o gyforgors aberol ym Mhrydain ac am yr angen i ddal y fantol rhwng gwarchod natur a mesurau i leihau peryglon llifogydd.

Yn ail hanner y cyflwyniad, siaradodd Mick Newman o Gwmni Royal Haskoning am y problemau ynglŷn ag amddiffyn a datblygu traethau'r Borth. Erbyn hyn mae'r grwynau yn mynd yn hen ac aneffeithiol ac mae'r traeth yn araf golli ei dywod. Penderfynwyd codi morgloddiau newydd, gyda riffau danddŵr i hwyluso beistonna, a chymryd mesurau i atal y tywod rhag symud - yn gynllun fydd yn costio tua £20 miliwn.

Ar ôl egwyl am gwpaned o de neu goffi, ffurfiwyd grwpiau trafod i wyntyllu'r cynlluniau'n fanwl.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy