BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Tair Gwobr Rap i Meilyr!
Mawrth 2006
Einion Dafydd yn sôn am lwyddiant Meilyr Jones o Bow Street a'i fand Radio Luxembourg yn seremoni roc a phop Radio Cymru yn ddiweddar.

"Llongyfarchiadau mawr i Meilyr Jones o Bow Street. Enillodd ei fand, Radio Luxembourg, dair gwobr Roc a Phop yn seremoni wobrwyo flynyddol rhaglen C2, BBC Radio Cymru. Wedi i'r band gael eu henwebu ar gyfer pedair gwobr fe gipion nhw wobrau 'Band a ddaeth fwyaf i amlygrwydd yn 2005', 'Sesiwn C2 gorau' a'r 'EP neu'r Sengl Orau' am eu sengl gyntaf 'Pwer y Fflwer/Lisa Magic a Porva'. Rhyddhawyd y sengl ar label Ciwdod ym mis Tachwedd 2005 ac fe'i cynhyrchwyd gan un o arwyr Meilyr, Euros Childs o'r band Gorky's Zygotic Mynci.

Yn ogystal, syfrdanodd y band y gynulleidfa ddethol o gerddorion, penaethiaid labeli a newyddiadurwyr gyda set anhygoel o'u caneuon i agor y noson. Yn ôl Meilyr, prif leisydd y grŵp, "roedd hi'n noson wych. Doeddwn i ddim wedi disgwyl ennill un wobr, dim ond yn gobeithio y byddem ni'n ennill rhywbeth! Mae'n hyfryd ennill y math yma o beth, ond yn y pen draw chwarae'n stwff ni a'r hwyl 'dan ni'n cael gyda'n gilydd sydd wir yn bwysig".

Yn ôl Meilyr bu 2005 yn flwyddyn wych i'r band gyda "llawer iawn o bobl wedi ymateb yn dda i'r gigs a'r sengl. Mae teithio o amgylch Cymru'n gigio yn gallu bod yn waith blinedig and pan gewch chi ymateb cadarnhaol mae e wastad yn werth yr ymdrech." Pwysleisiodd hefyd na fydd y band yn gwastraffu gormod o amser yn dathlu ond yn mynd ati'n syth i recordio deunydd newydd a pharhau i gigio. Da iawn nhw."

Erthygl gan Einion Dafydd


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy