BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Mrs Jones a Suzy Colofn Mrs Jones
Mai 2003
'If you knew Suzy like I knew Suzy' meddai'r hen gân. Wel, wn i ddim am y Suzy honno ond mi fedraf ysgrifennu cyfrolau am Suzy'r ardd gefn oherwydd y mae gennyf bellach oen llywaeth mewn corlan yno!

Hobi fawr Suzy yw sbecian ar Buster yn rhythu arni hi a'i hobi fawr arall yw ymdebygu i awyren Harrier ac ymafer codi i'r entrychion o'i hunfan os mai dyna'r ffordd i ddisgrifio 'vertical take off' yn y Gymraeg.

Ac y mae'n rhyfeddod pa mor uchel y medr neidio, mae'n gwbl amlwg y daw'r dydd yn fuan iawn pan fedr neidio o'r gorlan ac yr wyf yn dychryn o gofio ei bod yn ffaith brofedig fod defaid y Rhondda yn medru neidio ffensus chwe troedfedd yn hawdd. Er tegwch â hi, y mae'n rhaid nodi mai dim ond unwaith y dihangodd o'i chorlan ond 'roedd hynny trwy dwll yr oedd angen meigroscop i'w weld ac y buasai unrhyw un wedi taeru na allai llygoden fynd drwyddo heb son am oen bach. Y mae wedi darganfod y medr ymosod yn llwyddiannus ar weddillion fy nghennin Pedr i dim ond iddi roi ei phen trwy fariau y gorlan ac ymestyn ei gwddw fel jiraff ac fe fyddaf weithiau yn ofni y gwawrith hi ar madam y medr hi wasgu ei hun allan fel past dannedd o diwb

Prif ddiddordeb Suzy mewn bywyd yw ei photel ac yr wyf wedi dysgu priodoldeb disgrifia y salmydd 'fel y brefa'r hydd am yr afonydd dyfroedd' wrth wrando arni. Nid maint y swn yw'r broblem ond treiddgarwch dibaid y me-me-me-me! Mi rydw i yn fyddar mewn un glust ond gallaf glywed Suzy yn eglur hyd yn oed yn fy ngwely am clust clywed ar y gobennydd - ac er tegwch â'r cymdogion, rhaid codi ar unwaith a'i bwydo ar fyrder.

Chwarae teg iddi, mae hi hefyd yn rhoi llawer o bleser inni ac y mae'n waredigaeth medru symud o gwmpas y ty heb faglu dros Buster am fod hwnnw yn yr ardd yn gwylio dros Suzy yn ofalus - y mae hyd yn oed yn ei hymolchi yn lan pan mae angen. Y drwg yw nad yw'n fodlon iddi gysgu ac os gwêl hi yn gorwedd, y mae'n rhaid ei deffro felly, er mwyn pawb, rhaid ar dro wahanu'r ddau a chyfyngu Buster i'r ty. Ond y mae wedi fy synnu i pa mor barod yw i fod yn gyfeillgar â hi pan gofiwch chi mai dyma'r ci nad yw'n caniatâu i robin goch ddefnyddio ei ardd heb sôn am ddim arall.

Mac Suzy ym annwyl ac yn llawer o sbort ond eto, nid yw ym mynd i'm troi yn llysieuwr a phan ddaw yr amser, caiff ddychwelyd i'w thynged gan obeithio mai hir oes o bori a magu yw hwnnw. Ond os bydd angen flwyddyn nesaf, fe gymeraf olynydd iddi yn llawen.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy