BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Cast Pantomeim Felinfach yn ymarfer (2004) 'Os Mêts' yn edrych ymlaen
Ionawr 2008
Sefydlwyd "OS METS" i hyrwyddo gweithgareddau ymhlith ieuenctid eglwysi a chapeli Gogledd Ceredigion mewn awyrgylch Gristnogol.

Cafwyd ymateb hynod gefnogol yn ystod tymor yr hydref, gyda gwahanol weithgareddau a thrafodaethau yn ennyn diddordeb ieuenctid yr ardal - gan gynnwys ymweliad â'r pantomeim yn Felinfach yng nghanol mis Rhagfyr.

Mae rhaglen ar gyfer tymor y gwanwyn yn cael ei llunio a bydd rhai o Swyddogion Ieuenctid Coleg y Bala yn cynnal gweithgareddau. Mae croeso i unrhyw ieuenctid o oedran ysgol uwchradd i ymuno yn y gweithgareddau - cyfle gwych i gymdeithasu gyda chyfoedion mewn awyrgylch lawen a rhydd.

Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi o'u hamser i gefnogi'r fenter, ond rydym yn chwilio am wirfoddolwr sydd â diddordeb mewn gwaith ieuenctid i gymryd at arweinyddiaeth "OS METS".

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â'r Parch Wyn Morris [01970-820920] neu Dewi Hughes [01970-828026].

Eisoes cafwyd nawdd drwy Gronfa Eleri, eglwysi a chapeli'r cylch ynghyd ag unigolion i gynnal y gweithgaredd - a gwerthfawrogir pob cyfraniad.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy