BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
10fed Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Cast Pantomeim Felinfach yn ymarfer (2004) 'Os Mêts' yn edrych ymlaen
Ionawr 2008
Sefydlwyd "OS METS" i hyrwyddo gweithgareddau ymhlith ieuenctid eglwysi a chapeli Gogledd Ceredigion mewn awyrgylch Gristnogol.

Cafwyd ymateb hynod gefnogol yn ystod tymor yr hydref, gyda gwahanol weithgareddau a thrafodaethau yn ennyn diddordeb ieuenctid yr ardal - gan gynnwys ymweliad â'r pantomeim yn Felinfach yng nghanol mis Rhagfyr.

Mae rhaglen ar gyfer tymor y gwanwyn yn cael ei llunio a bydd rhai o Swyddogion Ieuenctid Coleg y Bala yn cynnal gweithgareddau. Mae croeso i unrhyw ieuenctid o oedran ysgol uwchradd i ymuno yn y gweithgareddau - cyfle gwych i gymdeithasu gyda chyfoedion mewn awyrgylch lawen a rhydd.

Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi o'u hamser i gefnogi'r fenter, ond rydym yn chwilio am wirfoddolwr sydd â diddordeb mewn gwaith ieuenctid i gymryd at arweinyddiaeth "OS METS".

Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â'r Parch Wyn Morris [01970-820920] neu Dewi Hughes [01970-828026].

Eisoes cafwyd nawdd drwy Gronfa Eleri, eglwysi a chapeli'r cylch ynghyd ag unigolion i gynnal y gweithgaredd - a gwerthfawrogir pob cyfraniad.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy