BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
jamie Medhurst Draw, Draw yn China...
Ionawr 2004
Rwyf wedi cael hyd i'r frawddeg sydd yn llwyddo i roi terfyn ar unrhyw sgwrs: "Fe fues i'n China Tachwedd diwethaf". Tawelwch.

Do, fe fues i draw yn ninasoedd Beijing a Shenyang am ddeng niwrnod. Roeddwn i draw ar ran y Brifysgol, yn creu cysylltiadau addysgol gydag adrannau prifysgol sy'n dysgu yn yr un maes â mi, sef Astudiaethau Ffilm a Theledu. Gyda mi roedd aelod o staff Adran y Gyfraith ac aelod o'r Ysgol Addysg, ill dau yn datblygu gwahanol gysylltiadau. Rown i'n hynod falch fod cyswllt Prifysgol Aberystwyth yn China, Xuezhe Piao, gyda ni - prin iawn oedd Saesneg y rheini rown i'n ymweld â nhw a phrinach fyth oedd ein gallu ni i gyfathrebu yn eu hiaith nhw! Dyma ran o'r dyddiadur:

14 ac 15 Tachwedd

Llwyddo i godi am 5.30 y bore ar gyfer y daith i Fanceinion. Y pedwar ohonom fel cyrff marw yn y tacsi ar y ffordd fyny. Deffro rhywfaint ar ôl cyrraedd diolch i lond bwceidiau o goffi. Y lleill yn hedfan am 11.00 a finnau ar fy mhen fy hunan (diolch i ryw broblem gyda'r tocynnau!) Dim ond hyn a hyn o weithiau fedr rhywun gerdded o amgylch maes awyr. A 'na beth arall... mae'r addurniadau Nadolig ymhobman a hithau'n ganol Tachwedd - nefi wen!

O'r diwedd, hedfan am 4.00. Siwrne braf i Copenhagen a rhuthro i newid awyren. Cyrraedd giât 33 jyst mewn pryd! Awyren braf a siwrne gyfforddus iawn (diolch i ddosbarth busnes cwmni Scandinavian Airways). Mwynhau'r siwrne 10 awr mewn gwirionedd. Rhywle dros Rwsia newidiodd y dyddiad ond dwi ddim yn siŵr ymhle. Glanio ym maes awyr Beijing am 11.30 y bore. Diolch byth, roedd y lleill yn aros amdana i ochr draw. I'r gwesty cael cawod ac allan i'r 'Ddinas Waharddedig'. Am le gwych! Adeiladwyd y rhan fwyaf o'r ddinas yn y bymthegfed ganrif a gwaharddwyd y werin rhag mynd mewn i'r lle. I bensaernïaeth yn anhygoel, ac yn well fyth oherwydd y tywydd braf, oer. Profiad rhyfedd, cofiwch. Pawb yn syllu arnom ni, oherwydd prin iawn yw'r ymwelwyr o'r Gorllewin o hyd.

O fan 'na i Sgwâr Tiannamen - rhyfeddol. Dyw geiriau ddim yn gallu cyfleu'r teimlad o sefyll ar ganol sgwâr fwya'r byd, a hynny lle digwyddodd un o'r protestiadau democrataidd mwyaf trawiadol yn hanes dyn. Cyngres y Bobl, Y gof -golofn rhyfel, llun anferth o Mao - gwledd i'r llygaid. Swper mewn lle bwyta Tseineaidd 'go iawn' - dim byd tebyg i be' gewch chi yng Nghymru! Yn llwyddo i ddefnyddio'r 'chopsticks' hefyd! Dwi ddim yn siŵr am y gwin reis, cofiwch - 56% alcohol... Rown i wedi blino'n lân ar ôl dychwelyd i'r gwesty. Yfory (dydd Sul) 'dan ni'n mynd i weld Wal Fawr China.

16 Tachwedd

Cysgu'n dda neithiwr! Ar ôl brecwast, bant i'r Wal yn Badoling. Wel, am le hollol anhygoel. Am un peth, roedd cannoedd ar gannoedd o bobl yno. Adeiladwyd y Wal yr ydym yn gyfarwydd â hi yn ystod y cyfnod Ming (1368-1644). Mae'n ymestyn trwy saith rhanbarth gogleddol China ac yn rhedeg yn ddi-dor am tua 6000 cilomedr Am orchest!

Dechrau cerdded rhywfaint ond yn fuan yn cael bach o ben-dro oherwydd yr uchder (dwi ddim yn dda gydag uchderau) a'r awyr denau. Pwy fase'n meddwl bore Sul a minnau'n cerdded Wal Fawr China yn lle chwarae'r organ ~yn Noddfa! Yr ymweliad drosodd yn rhy gyflym oherwydd 'dan ni'n gorfod hedfan i Shenyang ar gyfer ein cyfarfodydd cyntaf fory. Y peth cyntaf i'n nharo i am y ddinas hon yw'r ffaith nad oes neb yn parchu rheolau'r ffordd fawr! Iesgob - wna i ddim cwyno am yrwyr tacsi Aberystwyth byth eto.

A'r bobl. . .dwi erioed wedi gweld cymaint o bobl yn fy mywyd. Mae'n rhaid fod y broblem gor-boblogi yn boen meddwl i'r llywodraeth yma. Cyrraedd y gwesty mewn un darn a gwylio'r gêm rygbi Lloegr-Ffrainc. Ffrainc yn colli 24-7. Allan am fwyd mewn gwesty Korealdd yn y nos (dydyn ni ddim yn bell o ogledd Korea fan hyn). Bwyd sbeislyd a diddorol.

Jamie Medhurst


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy