BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Aelodau Cymdeithas Edward Llwyd Taith i ben Disgwylfa Fawr
Hydref 2008
Hanes taith Edward Llwyd i ben Disgwylfa Fawr, ger Ponterwyd.

I ben Disgwylfa Fawr, ger Ponterwyd, yr aeth taith Edward Llwyd, ddydd Sadwrn Medi 20fed. Daeth rhyw ugain ohonom ynghyd dan heulwen braf haf bach Mihangel ger Hirnant, Ponterwyd, i ddechrau ar y daith a addawai fod rhwng chwech ac wyth milltir.

Yno'n disgwyl amdanom roedd Gwyn Jones, Llys Maelgwyn, Bow Street, ein harweinydd am y dydd. Yn ôl ei drefnusrwydd arferol roedd wedi paratoi nodiadau manwl ar ein cyfer.

I ategu'r rheiny byddai'n ein galw at ein gilydd bob hyn a hyn i rannu rhagor o'i stôr ddihysbydd o wybodaeth am y mynydd a'i bobl, yn ffermwyr a bugeiliaid.

Clywsom am Thomas Richards a anwyd yn Hirnant ac a aeth yn ficer Darowen ym Maldwyn; yna wrth fynd ymlaen at yr argae clywsom am Hyddgen a cherrig cyfamod Owain Glyndãr; am waith y Dr C.S. Briggs, yn 1984, yn darganfod 32 o safleoedd o ddiddordeb hanesyddol, yn garneddau o Oes yr Efydd ac yn dai a chytiau hir canoloesol, a hynny'n profi bod poblogaeth uwch ar y yr ucheldir nag a feddyliwyd erioed o'r blaen; ac am y cloddio ger Aber Camddwr yn 1986 pryd cafwyd pwll yn llawn golosg a darnau o lestri o Oes yr Efydd.

Esboniodd Gwyn Jones fel roedd llwyfandir Blaenrheidol gynt wedi ei rannu rhwng cymydau Perfedd a Genau'r-glyn yng Ngheredigion a Chyfeiliog ym Maldwyn. Yn sãn yr hanesion am y lluestau a'r cysylltiad rhwng y mwynwyr a'r bugeiliaid - y mwynwyr yn llochesu mewn lluestau a'r bugeiliaid yn cael marchnad i'w nwyddau yn y gweithiau mwyn, - a sylwi mewn rhyfeddod ar harddwch yr ehangder o dir agored o'n hamgylch, cyrhaeddwyd pen y mynydd, rai ohonom gyda mwy o ymdrech nag eraill!

Does dim profiad brafiach na chyrraedd copa, yn enwedig yng nghwmni rhywun sy'n gallu esbonio yr hyn sydd i'w weld oddi yno. Dyna sy'n dda yn nheithiau Cymdeithas Edward Llwyd ble bynnag maen nhw'n digwydd, maen nhw'n llawn gwybodaeth leol a diddorol. Ar ôl seiat fer ar gopa Disgwylfa dyma ddisgyn yn ôl at y ceir ger Hirnant, a darganfod, ar ddiwedd y daith, diolch i beiriant GPS un o'r cerddwyr, ein bod wedi cerdded 9.8 milltir, ac wedi mwynhau pob troedfedd o'r daith!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy