BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Golffwyr ifanc Adran Iau Clwb Golff Y Borth ac Ynys-las
Hydref 2007
Cafwyd haf prysur gan yr adran iau wrth iddynt deithio i sawl cystadleuaeth agored.

Aethpwyd i Aberdaugleddau, Dinbych y Pysgod, Aberteifi, Glyn Abbey, Trefdraeth, Harlech, Aberdyfi ac Aberystwyth.

Enillodd tîm Ceredigion gan gynnwys 4 aelod o'r Adran Iau sef Steffan Richards, Matthew Evans, Gwion ap Dafydd a Zach Galliford yn erbyn Sir Gâr yn Aberteifi. Yn ystod mis Awst cynhaliwyd diwrnod llwyddiannus gan Gareth Davies, Capten yr Adran Iau:
1af Luke Williams (Bow Street) 39 pwynt
2i1 Daniel Basnett (Bont-goch) 34 pwynt (9 cefn)
3ydd Zach Galliford (Y Borth) 34 pwynt
Agosaf at y pin: Zach Galliford
Bwrw'r bêl y pellach: Bryony James (Llanbadarn Fawr)

Y prif lwyddiant i'r adran iau eleni oedd i Zach Galliford sy'n 12 oed ac yn chwarae o dan anfantais o 7 yn cyrraedd y brig ym Mhencampwriaeth Cymru o dan 13 oed. Bu cystadlu brwd am y pencampwriaeth, sy'n denu bechgyn elitaidd Cymru yng Nghlwb Golff Parc Raglan ar ddydd Gwener 24 Awst. Da iawn ti.

Mae Zach hefyd wedi chwarae i tîm Dyfed o dan 16 oed yn Ashburnham yn erbyn Gwent ac i'r tîm o dan 14 oed yn erbyn Sir Morgannwg yng Nghlwb Golff Inco. Yn ystod yr haf tîm yr Adran Iau oedd yr enillwyr yn y gyfres o gemau "Quadrangular" yn erbyn Borth ac Ynys-las, Aberystwyth, Llandrindod a Kington.

Canlyniadau
Y Borth ac Ynys-las 797 pwynt
Llandrindod 791 pwynt
Aberystwyth 768 pwynt
Kington 709 pwynt
Gweler y tîm gyda Cwpan y Tair Sir.

Canlyniadau
Cystadleuaeth Fflag
1af Gwion ap Dafydd (Goginan) 18 twll
2i1 Zach Galliford (Y Borth)18 gwyrdd
3ydd Daniel Basnett (Bont-goch) 17 twll
Agosaf i'r pin: Zach Galliford (Y Borth)
Bwrw'r bêl y pellaf: Nia Jones (Tal-y-bont)
Cystadleuaeth Medal Enillydd nett:
1af Nia Jones (Tal-y-bont) 106:38:68
2i1 Tom Slater (Y Borth) 90:20:70
3ydd Steffan Richards (Y Borth) 85:11:74
Enillydd gross:
Matthew Evans (Capel Bangor)
Yn y llun gweler Marc gyda'r Adran Iau.
Dros benwythnos 29 a 30 Medi chwaraeodd yr Adran Iau ei Phencampwriaeth 36 twll.
Rownd 1 Sadwrn 29 Medi 07
Enillydd nett:
Angharad Basnett (Bont-goch) 93:20:73
2i1 Zach Galliford (Y Borth) 83:7:76
3ydd Luke Williams (Bow Street) 108:27:81
Enillydd gross: Zach Galliford (Y Borth)
Rownd 2 Sul 30 Medi 07
Enillydd nett:
Daniel Basnett (Bont-goch) 82:15:67
2i1 Bryony James (Llanbadarn Fawr) 100:31:69
3ydd Ioan Lewis (Bow Street) 94:24:70
Enillydd gross: Zach Galliford (Y Borth)
Canlyniadau cyflawn
Enillydd gross: Zach Galliford 164 pwynt
Enillydd nett: Angharad Basnett 149 pwynt
Cystadleuaeth Medal i chwaraewyr dan anfantais uchel: laf Erwan Izri (Penrhyn-coch) 98:28:70
2il Elis Lewis (Bow Street) 100:29:71
3ydd Andrew Gittins (Llanbadarn Fawr) 103:40:73

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy