BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Llun gan Glyn T. Jones Arbrawf Rheilffordd
Ebrill 2005
Arbrawf i gludo coed o Aberystwyth i felin yn y Waun all chwyldroi'r diwydiant coed.

Gallai arbrawf i gludo coed o Aberystwyth i felin yn y Waun, ger Wrecsam ar y rheilffordd, chwyldroi'r diwydiant coed yng Nghymru, a gallai fod o fudd mawr i'r amgylchedd gan y byddai'n lleihau nifer y lorïau coed ar ein ffyrdd.

Daeth yr arbrawf pum wythnos, a ddechreuodd ddydd Mawrth, 8 Mawrth, i ben yn ddiweddar, pan fu aml uned nwyddau, sy'n cario wyth llond lori o goed wedi'i gynaeafu o goedwigoedd canolbarth Cymru, yn dilyn y trên teithwyr Sprinter oedd yn gadael Aberystwyth am 11.32am. Roedd hyn o gysur mawr i fodurwyr oedd wedi arfer cael eu dal y tu ôl i lorïau coed.

Yn ystod yr arbrawf, cludwyd tua 4,500 tunnell fetrig o goed, sy'n cyfateb i 180 llond lori, o Aberystwyth i felin Kronospan yn y Waun, gogledd Cymru, 75 milltir i ffwrdd. Mae'r felin yn cynhyrchu byrddau sglodion, byrddau MDF a barrau.

Gyda phedair lori yn llwytho ar yr un pryd, cymrodd hyd at dair awr i lwytho pob trên, oedd yn mesur mwy na 300 troedfedd o hyd. Roedd pob trên yn cario 200 tunnell fetrig o goed, ac yn gwneud pum taith bob wythnos.

Bydd adolygu ar y sefyllfa yn awr, ac os bu'r arbrawf yn llwyddiannus, mae'n bosibl y bydd y Comisiwn Coedwigaeth yn gwneud cais i'r Awdurdod Rheilffordd Strategol am Grant Cyfleusterau Cludo Nwyddau am gyfnod o bum mlynedd.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy