BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Tom James o gapel Bangor o flaen panel Coffa Vivian Jenkins yn y Ganolfan Addysg newydd yng Ngholeg Llanymddyfri. Creu argraff ar y Sgowtiwr
Chwefror 2007
Gwyddom fod Tom James, Old Vicarage, Capel Bangor yn chwaraewr da ar y cae rygbi, and mae cael ei ddewis i garfan cenedlaethol rygbi Cymru o dan 18, wedi ein hapus ysgwyd.
(Llun: Tom James o gapel Bangor o flaen panel Coffa Vivian Jenkins yn y Ganolfan Addysg newydd yng Ngholeg Llanymddyfri. )

Do, fe greodd argraff ar y rheolwr Terry Cobner, a oedd yn sgowtio yng nghlos Tredegar Llanymddyfri!

Mae Tom yn gyn-ddisgybl Ysgol Pen-llwyn, ac yn mynychu Coleg Llanymddyfri ers pan yn un-ar-ddeg oed.

Dewisiwyd of ar of perfformiadau da i'r coleg ac i Scarlets Llanelli o dan ddeunaw, ac y mae yn aelod o Glwb Rygbi Tref Llanymddyfri. Enillodd Tom hefyd ysgoloriaeth o fri, sef ysgoloriaeth rygbi Vivien Jenkins gyda'r 'Porthmyn'. Llongyfarchiadau mawr iddo, a dymuniadau gorau'r fro yng ngemau'r dyfodol. Pwy a wyr, y byddwn ryw ddiwrnod yn trefnu bws i fynd i'w weld yn chwarae i'w wlad.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy