BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Llun o Karen Rees Roberts Karen yn Rhedeg Marathon
Chwefror 2005
Bydd Karen Rees Roberts yn rhedeg Marathon elusen y galon yn Llundain i godi arian angenrheidiol ar gyfer Sefydliad Prydain ar ddydd Sul 17 Ebrill 2005

Mae Karen Rees Roberts (nee Hughes), am fynd i'r afael â'r her fwyaf iddi eto drwy gymryd rhan yn Rhedwr y Galon ym Marathon Flora 2005 i godi arian angenrheidiol ar gyfer Sefydliad y Galon Prydain.

Mae Karen, sy'n 26 oed, - gynt o Geryllan - yn Swyddog Datblygu Chwaraeon yr Anabl yng Ngheredigion. Bydd hi'n gwisgo crys swyddogol Rhedwyr y Galon BHF ac yn rhedeg y cwrs anodd o 26 milltir ar ddydd Sul 17 Ebrill 2005.

Mae'n gobeithio gallu codi cymaint o arian ag y bo modd i gynorthwyo'r elusen yn y frwydr yn erbyn clefyd y galon a chylchrediad y gwaed - sef y clefyd sy'n lladd y mwyaf yn y DU.

"Fe benderfynais gymryd rhan am fod mam yn aros am brofion sydd yn ymwneud â'r galon. Rwyf yn gobeithio codi dros £1,500 ar gyfer gwaith angenrheidiol BHF." Mae clefyd y galon (CHD) yn achosi dros 117, 000 o farwolaethau bob blwyddyn yn y DU, tuag un o bob pum dyn, ac un o bob chwe gwraig.

Bydd yr holl arian a gesglir gan Dîm Rhedwyr y Galon yn gymorth i sicrhau fod y BHF yn gallu parhau yn y gwaith o ddarganfod achos y clefyd a'i atal.

Petaech yn dymuno ymuno â Karen i godi arian ar gyfer ei hymdrech marathon yna cysylltwch a Sue & Mervyn ar 828001 neu galwch 01970 617874 i roi addewid o'ch cefnogaeth. Mi fydd yna ffurflenni noddedig yn Siop & Garej Penrhyn-coch.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy