BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Bro Dafydd ap Gwilym Canolfan Dafydd ap Gwilym
Chwefror 2004
Mae codi Canolfan i Dafydd ap Gwilym wedi bod yn freuddwyd ers tro i Dr Tedi Millward, Penrhyncoch, yn wir gellwch ddweud fod yr ymgyrch yn grwsâd ganddo, mor weithgar y bu yn ystod y misoedd diwethaf.

Gan fod Dafydd ap Gwilym wedi ei eni ym Mro Gynin ger Penrhyn-coch mae'r ymgyrch o ddiddordeb mawr i ni ddarllenwyr y Tincer. Er mai Dafydd ap Gwilym yn ddiddadl yw bardd mwyaf Cymru prin iawn yw'r sylw a gaiff yng Nghymru, heblawgan bobl academaidd, disgyblion ysgol sy'n astudio at ei Safon A, a chan fyfyrwyr. Mis Mehefin diwethaf aeth Tedi Millward ati i alw cyfarfod cyhoeddus a chafodd cymdeithas ei chreu mewn ymdrech i fynd â'r maen i'r wal. Un arall o fro'r Tincer sydd wedi ymuno ag ef yn y gymdeithas yw Dr Huw Meirion Edwards o Lanfihangel Genau'r-glyn.

Amcan y Gymdeithas

Breuddwyd y gymdeithas yw sefydlu canolfan fodern yng Ngheredigion er mwyn cyflwyno Dafydd ap Gwilym i bobl Ceredigion a Chymru o bob oed ac yn wir ymwelwyr o bedwar ban byd. Pwrpas y ganolfan fydd dangos bod y bardd yn rhan eithriadol bwysig o ddiwylliant Cymru ac yn wir o ddiwylliant Ewrop yn gyffredinol. Y bwriad yw cynnwys arddangosfa yn darlunio bywyd a gwaith Dafydd a'i ardal, er mwyn rhoi cyfle i gymaint yn fwy o bobl gael gwybodaeth amdano. Yr hyn sy'n drist ar hyn o bryd yw bod myfyrwyr mewn prifysgolion ar draws y byd yn astudio gwaith Dafydd ap Gwilym, ond nad ydyn ni sy'n byw ar garreg ei ddrws yn gwybod fawr ddim amdano.

Ond, bydd angen mwy nag arddangosfa i ddenu pobol yno. Y gobaith yw creu theatr yn cynnig cyfleusterau ffilm a fideo, er mwyn dod a'i waith yn fyw i bawb fydd yn ymweld â'r lle. Byddai'n bwysig hefyd creu llyfrgell yno, fel y gallai myfyrwyr a phobl gyffredin gael rhwydd hynt i ymchwilio i mewn i fywyd Dafydd a'i gyfnod. Byddai'n braf hefyd gallu defnyddio Canolfan o'r fath i gynnal amrywiaeth o weithgarwch fe! dosbarthiadau cynganeddu, dosbarthiadau dysgu Cymraeg, a lle i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr y colegau gael darlithoedd ar waith y bardd.

Mae'n fwriad hefyd cael nawdd i Ddarlith Flynyddol Dafydd ap Gwilym a chynnal y ddarlith yn y ganolfan. Ond, y gobaith yw y bydd y ganolfan yn fwy na lle i gyflwyno gwaith y bardd ac y bydd yn hwb i'r economi leol ac yn sbardun i greu gweithgaredd lleol. Wrth ddenu ymwelwyr i'r ardal yma bydd yn hwb gwerthfawr i dwristiaeth lleol ac felly yn fodd i gryfhau bywyd y gymuned leol ac economi'r sir.

Y dasg sy'n wynebu'r Cymdeithas yw casglu cronfa digon sylweddol fel y gallant gynnig am nawdd ariannol gan wahanol sefydliadau. Mae'r ymgyrch i gasglu'r arian wedi cychwyn ac mae'n amlwg bod y stori wedi cerdded bellteroedd daear achos maen nhw wedi derbyn arian wedi derbyn cyfraniadau hael o £100 yr un, yn cynnwys un o Gonnecticut, Unol Daleithiau'r Amerig.

Cawn ni fel darllenwyr y Tincer ddymuno pob llwyddiant iddynt yn eu hymgyrch. Cofiwch mai bardd serch a natur oedd Dafydd ap Gwilym a lle gwell i garu a gwerthfawrogi natur yn ei holi ogoniant nag yn hen gartref y bardd ym Mro Gynin. Byddai Bro Cynin hefyd yn gartref delfrydol i'r Canolfan.

Alun Jones


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy