BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
17eg Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Tincer
Gwyneth Keyworth Actores ddawnus
Mehefin 2010
Hanes ymddangosiad yr actores Gwyneth Keyworth o Bow Street yn y ffilm Royal Wedding.
Eglwys
Oriel
Oriel o luniau ardal Y Tincer
Bwthyn
Hanes
Hanes ardal Cwmrheidol a'r broydd cyfagos.
Traeth Llangrannog
Lluniau arfordir Ceredigion
Cyfres o luniau o'r arfordir - o dde i ogledd Ceredigion
 Actores ddawnus
 Colofnydd y mis: Lleucu Roberts
 Y Fi a Mistar Urdd a'r Cwmni Da
 Arian ar gyfer pysgota gwyllt
 T. Ifor Rees - Yr Anturiaethwr
 Fferm Ffactor 2009
 Colofnydd y mis
 Swyn yn Lourdes
 Colofnydd y mis
 Asbaragws!

Croeso
Croeso i safle Y Tincer. Dyma'r papur sydd yn gwasanaethu Genau'r-glyn, Melindwr, Tirymynach, Trefeurig a'r Borth, yng ngogledd Ceredigion. Mae'n cwmpasu amryw o bentrefi megis Aber-ffrwd, Capel Madog, Cwmrheidol a Phenrhyn-coch. Hen bentrefi a hanes wedi glynu'n dynn wrth bob un ohonynt. Dyma ardal y bardd enwog Dafydd ap Gwilym, a Lewis Morris hefyd.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy