BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Garthen
Mr Michael James, Cadeirydd CFfl Sir Gâr yn cyflwyno'r Gadair I Elin Davies Cystadlu Brwd yng Nghapel Iwan.
Tachwedd 2009
Hanes Eisteddfod Mudiad Ffermwyr Ifanc Sir Gar ym mis Hydref.

Cynhaliwyd Eisteddfod Mudiad Ffermwyr Ifanc Sir Gâr ar y 9fed, 16eg a'r 17eg o Hydref yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin, a braf oedd gweld y Neuadd yn llawn o fwrlwm y cystadlu.

Bu'r Eisteddfod yn un lwyddiannus iawn i aelodau Capel Iwan unwaith eto eleni, a braint oedd gweld un o aelodau y clwb yn ennill Y Gadair am Gerdd o dan y thema "Mynydd".

Elfin Davies, Cadeiryddes y clwb oedd yn fuddugol yng nghystadleuaeth Y Gadair.

Dyma'r ail dro i Elfin i ennill. Rhoddwyd y Gadair eleni gan Michael James, Cadeirydd y Sir.

Bu holl aelodau y clwb yn llwyddiannus yn yr amryw gystadlaethau a llongyfarchiadau mawr i bawb a gamodd i'r llwyfan, ac yn benodol i'r rhai a gynrychiolodd y clwb am y tro cyntaf.

Dywedodd Elfin, "Mae ein diolch ni fel clwb i'r holl aelodau, hyfforddwyr a rhieni yn enfawr.

"Rydym wedi bod yn ffodus i groesawu nifer o aelodau newydd eleni, a braf oedd eu gweld yn camu i'r llwyfan ac yn cystadlu hyd eithaf eu gall u."

Llongyfarchiadau calonnog i'r holl aelodau am eu gwaith.

Dyma rhai o ganlyniadau y cystadlaethau bu aelodau Capel Iwan yn rhan ohonynt: -
Cystadleuaeth y Meim (3ydd) Ensemble Ileisiol (3ydd)
Llefaru unigol - Hana Medi (3ydd) Llefaru unigol - Dion Davies (4ydd) Or (4ydd) Sgets (4ydd)
Adrodd Digri - Elfin Davies (1af) Cerdd - Elfin Davies (1af) Ymson - Ynyr James (1af) Grip Clocsio (laf)
Bydd dathliadau 60 mlynedd y Clwb yn parhau gyda'r Ginio Dathlu ar yr 28ain o Dachwedd yn Ngwesty'r Castell Malgwyn.

Mae tocynnau yn £20 a gellir eu prynu oddi wrth Rhian Jones.

Cysyllltwch a Rhian ar 07812 755 454.

Y Cynghorydd John Davies, Cwmbetws fydd y siaradwr gwadd.

Mae croeso mawr i aelodau hen a newydd i ymuno a ni yn y Clwb yng Nghapel Iwan.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy