BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Garthen
Taith tractorau'r Garthen. Taith tractorau'r Garthen.
Mai 2009
Hanes taith tractorau'r Garthen, a drefnwyd er mwyn codi arian I'r papur bro.

Roedd yr haul yn disgleirio ar fore Llun y Pas gym maes parcio T L Thomas, llanllwni pan ddaeth 24 o hen dractorau ynghyd, a phob un yn edrych ar ei orau yn lliwgar a sgleinig, yn union fel y daethant allan o'r ffatri tua hanner can mlynedd yn ôl.

Er hyn i gyd aethant are u taith. Gadael llanllwni a theithio dros y mynydd tuag at y Llidiad Nennog, aros am ychydig ar y daith i weld y golygfeydd prydferth ar fore o wanwyn.

O Llidiad Nennog am Frechfa, ac i Horeb, troi ar y chwith yn Horeb i gyfeiriad Pont Ynyswen, ac ymlaen i Felingwm.

Gadael Felingwm ganol prynhawn a'r haul yn dal i dywynnu, nol i Frechfa ar hyd ffordd arall a nol i Lanllwni.

Cael y cyfle i weld golygfeydd prydferth unwaith eto, a dod a diwrnod pleserus iawn i bawb i ben.

Daeth gyrrwyr o ardal eang iawn. Un wedi teithio i lawr o Lanrhystud. Rhai o Lanbed, Cwrtnewydd a Pumsaint.

Cael cinio blasus yn Nhafarn yr Arad, tynnu raffl, cael hwyl wrth gymdeithasu, a'r gyrrwr yn filch o'r seibiant, a'r cyfle i drafod y gwahaniaeth dractorau.

Diolch i'r rhoddwyr gwobrau, prynwyr raffl a'r noddwyr. Diolch i bawb ddaeth a'i dractor, a chael noddwyr, a chodi £1520 i'r Garthen.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy