BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Garthen
Lleisiau Bro Eirwyn Lleisiau Bro Eirwyn
Chwefror 2009
Hanes Lleisiau Bro Eirwyn a sefydlwyd i hubu cerddoriaeth yn yr ardal.

Sefydlwyd Lleisiau Bro Eirwyn yn wreiddiol ym mis Medi 2007 er mwyn cystadlu yng Ngŵyl Gerdd Dant Ystrad Fflur ym mis Tachwedd 2007.

Ar ôl cael cryn foddhad with ddod i ymarfer yn wythnosol penderfynwyd ar ddechrau mis Ionawr 2008 ein bod yn dal i gwrdd a dysgu caneuon newydd er mwyn hybu cerddoriaeth yn yr ardal.

Yn ystod Canu Carolau yn Llandysul ac o amgylch y tafarndai bu'r parti yn casglu arian tuag at yr Ymatebydd Cyntaf [First Responder] yn Llandysul.

Trosglwyddwyd y swm o £300 i Steve Thomas a Gerwyn Morgan Cyd-ymatebwyr Cyntaf yn yr ymarfer cyntaf yn Nhafarn Bach, Pontsian yn 2009.

Arweinydd y parti yw Bethan Evans o Barc-yr-Ynn, Llandysul. Mae aelodau'r parti yn dod o ardaloedd Drefach, Lianybydder; Alltyblaca, Cwmsychpant, Penrhiwllan, Talgarreg, Capel Dewi, Llandysul, Maeslyn, Croeslan, Saron a Llanpumsaint.

Os oes rhywun a diddordeb i ymuno a Lleisiau Bro Eirwyn [Parti Merched] mae croeso cynnes i chi ddod i Dafarn Bach, Pontsian am yn ail nos lau am 8y.h


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy