BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Capel Blaencefn, y Ferwig, 1808-2008 Daucanmlwyddiant ym Mlaencefn
Tachwedd 2008
Hanes dathliad daucanmlwyddiant eglwys Blaencefn, y Ferwig.

Mae eglwys Blaencefn, y Ferwig, yn fwy nag adeilad cerrig a sefydliad crefyddol i enwad arbennig. Mae yn ganolfan gymdeithasol a diwylliannol i'w haelodau a hefyd yn atynfa i weithgareddau bro a sylwedd dros y blynyddoedd. Erys ysbryd y trigolion cynnar y ffermydd a'r tyddynnod a fu yn asgwrn cefn i'r achos yn gyson trwy ei hanes.

Ac ar y Sul, 21 Medi cynhaliwyd cyfarfodydd dathlu daucanmlwyddiant i gydredeg a'r cyrddau mawr traddodiadol. Tri gair sy'n dod ar unwaith i'r meddwl yn ei atgofion am Flaencefn yn ôl y Parch.D. Hughes-Jones - 'Croeso, caredigrwydd, cymeriadau'.

'Cefais bopeth mae Gweinidog yn gweddio ei gael yno. Eglwys gytun ac aelodau oedd ag ysbryd i weithio'. (Y Parch. H. Gwynfa Roberts)

'Roedd croeso a charedigrwydd aelodau Blaencefn yn ddiben draw. Bob tro yr awn yno teimlwn fy mod yn cwrdd a theulu. Teimlwn gynhesrwydd yr aelwyd'. (Y Parch. Tom Roberts)

`Y mae i Gapel Blaencefn le cynnes yn fy nghalon yn bennaf am ei fod yn gapel cynnes'. (Y Parch. Ifor ap Gwilym)

Daeth torf niferus a gwerthfawrogol ynghyd i flasu'r cyfraniadau ac i dalu teyrnged i'r aelodau presennol a'r gorffennol am eu ffydd, ei gweithgarwch a'u hymroddiad. Saif yn llusern o oleuni.

Llywyddwyd yr oedfa gan y cyn-weinidog, y Parch. W. Raymond Jones. Cymerwyd at y rhannau arweiniol gan y Parch.

Gareth Morris a chafwyd cyfarchion gan dri gwr cymwys iawn. Yr ychwanegiad I'w neges ar ran yr Henaduriaeth cyfeiriodd Twynog Davies at achlysur arall. Wedi iddo ddysgu cor Blaencefn i ganu `Clawdd Madog' ar gyfer yr eisteddfod a chael llwyddiant a'r wobr, tarddodd y syniad a genedigaeth Cor Cymysg Penparc.

Siaradodd Mr Hywelfryn Jones yn gynnes ar ran yr ofalaeth a'r Parch. Irfon C. Roberts ar ran eglwysi'r cylch. Plethwyd ei eiriau difyr gan sbrinclad hael o hiwmor.

Cyflwynwyd 'Hanes yr Achos' gan y Dr. Eryn White - a chyfrannwr cyson a phoblogaidd ar y cyfryngau. Drwy gynhesrwydd ei phersonoliaeth, ei hymchwil trylwyr, a dawn y cyfarwydd, llwyddodd i ddal sylw ac edmygedd y gwrandawyr astud - i gyfleu testun a ymddangosai'n drwm o hirbell - yn ddifyr a diddorol.

Cyhoeddwyd llyfryn hardd o waith golygyddol manwl y Dr. Eryn White.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy