BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Garej Blaenanerch Garej Blaenanerch Bugeiliaid Newydd - ond mae'r heniaith yn y tir!
Mehefin 2006
Wedi deng mlynedd ar hugain mae Garej Blaenanerch yn newid dwylo.

Wedi bron deng mlynedd ar hugain mae Garej Crosslyn, Blaenannerch wedi newid dwylo ac mae Cyril a Gwyn Morris wedi hongian yr offer am y tro diwetha gan roi cyfle i bâr ifanc gychwyn busnes a dilyn yn y llwybrau diogel maent hwy wedi'u sefydlu. Diolch iddynt am roi cyfle i Gymro ifanc gychwyn ar y daith.

Mae darllenwyr Y Gambo yn diolch hefyd i Cyril a Gwyn Morris a'u staff am flynyddoedd o wasanaeth i'r ardal ac yn dymuno yn dda i Nigel a Gaynor Davies yn eu menter newydd. Ie! Nigel a Gaynor yw bugeiliaid newydd Garej Blaenannerch mwyach.

Fel pob ffermwr sy'n ei chael yn anodd ymddeol mae Cyril a Gwyn yn dal â'u bys yn y briwes, fel petai, ac yn barod i roi cyngor o'i profiadau helaeth yn y fusnes.

Mae Mary a Sulwen yn dal yn y siop sy'n gyfleus iawn ger y pwmps petrol ac yn gwerthu tipyn o bopeth.

Saif y garej mewn man delfrydol ar ffordd yr arfordir o Fangor i Abergwaun, man busnes arbennig.

Tybed beth fydd yn digwydd yn y dyfodol? Gobeithio y bydd agor y parc busnes newydd ar y maes awyr cyfagos yn chwyddo'r fusnes eto ymhellach.

Pob hwyl i chi oddi wrth ddarllenwyr Y Gambo. Mae car Yr Hendre-fwyn wedi cael tystysgrif MOT gan y bugeiliaid a bydd ar y ffordd am flwyddyn arall o leiaf, gobeithio.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy