BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Siân Thomas Mwy eto o Firi Myrddin
Mehefin 2003
Daw Miri Myrddin yn ôl eto'r flwyddyn yma - ac mae cyfle i chi ddod ar fws newydd sbon BBC Cymru a chyfarfod rhai o'r tîm!

Bydd y penwythnos yn dechrau nos Wener yma , Mehefin 27, gyda noson Mentrau laith Myrddin yng Nghlwb y Cwins. Ymysg yr artistiaid fydd yn cymryd rhan fe fydd Celt, Mattoids a Newshan.

Gorymdaith gan blant y Mudiad Ysgolion Meithrin fydd yn lansio gweithgareddau Dydd Sadwrn yr 28ain. Byddant yn gorymdeithio drwy dref Caerfyrddin a chael eu harwain gan beiriant tân a Sam Tân. Bydd cymeriadau eraill S4C hefyd yn cerdded, gan gynnwys Sali Mali, Norman Preis, Melog a Roli. Ar ôl i'r orymdaith gyrraedd Parc Caerfyrddin am 11 o'r gloch bydd Sioe Radio Cymru yn cychwyn o'r prif lwyfan yng nghwmni Hywel Gwynfryn, Siân Thomas, Steffan Rhys Williams, Angharad Brinn a The Overtones.

Yn y prynhawn a'r nos yr atyniadau fydd:

 • Sioe S4C yn cynnwys Gig Popty, Martyn Geraint, Lowri Williams, gêmau giamocs a sioe ffasiwn.
 • Mentrau Iaith Myrddin yn cyflwyno talentau lleol.
 • Owain a Dylan, cyflwynwyr Radio Cymru, gydag Eden, Ail Symudiad, a Gwenda a Geinor.
 • Côr Plant Cynradd dan arweiniad Emyr Wyn Jones.
 • Noson Lawen y Ffermwyr Ifanc yng Nghlwb y Cwins.
 • Bws BBC Cymru a'i chyfrifiaduron - cyfle i chi ddod ar y bws a defnyddio rhai o gyfleusterau y BBC
 • Wal ddringo'r Urdd.
 • Chwaraeon, peiriannau tan, coluro, paentio.

 • 0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy