BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Jâms Cwmcynon yng nghanol y llanast Trychineb Neuadd Caerwedros
Ionawr 2007
"Blwyddyn Newydd Dda!" oedd bloedd y plant wrth hela Calennig yng Nghaerwedros eleni eto - er nad oedd hi'n teimlo fel hynny i lawer.
Yn oriau mân fore'r Calan, tarodd mellten y wifren drydan ar wal Neuadd Caerwedros, cydiodd y bondo a lledodd tân drwy'r to gan losgi'r neuadd yn ulw.

Deffrowyd swyddogion y Neuadd rhwng 3 a 4 y bore. Roedd coelcerth yn eu disgwyl wrth iddyn nhw syllu'n anghrediniol ar y fflamau yn llyfu'n goch drwy'r trawstiau. Gyda'r gwynt yn bwydo'r fflamau, doedd fawr ddim y gallai diffoddwyr tan y Cei ac Aberaeron ei wneud yn erbyn y fath danchwa. Ymhell cyn toriad gwawr doedd dim yn sefyll ond y pedair wal.

Neuadd Caerwedros oedd un o neuaddau pentref prysuraf y sir. Roedd yn ganolbwynt i fro gyfan ac yn gartref i nifer o gymdeithasau - Cylch Meithrin, C.Ff.I. Caerwedros, Sefydliad y Merched, Adran yr Urdd, Pont, dosbarth Ioga, clwb bowlio ac eraill. Roedd hefyd yn gartref i raglen fisol o weithgareddau cymdeithasol a drefnir gan y Pwyllgor - drama, noson brethyn cartref, Steddfod Ddwl, ac ati. Roedd hefyd yn cael ei defnyddio'n helaeth gan gymdeithasau eraill yn yr ardal ar gyfer cyfarfodydd, ymarferion a gwasanaethau. Bob Sadwrn cyntaf yn Awst ers dros ddegawd, roedd yn neuadd arddangos i Sioe Caerwedros gyda llond lle o gynnyrch yn harddu'r lle bob amser.

Fe' i codwyd yn 1951 a' i gwella yn 1993. Nid hen sied wag o beth oedd Neuadd Caerwedros: roedd hi'n neuadd gynnes, ddiddos a chlyd. Dyna ei gogoniant. Roedd bob amser yn gartrefol waeth faint fyddai'r gynulleidfa. Roedd ynddi'r adnoddau diweddaraf - yn gegin fodern, offer sain, system oleuo a phiano newydd sbon a oedd yn destun cryn falchder i gerddorion y fro. Yn wir, roedd y Neuadd ei hun a'i holl fwrlwm yn fodd i fagu balchder bro.

Mae'r cynigion o gymorth yn y dasg o'i chodi o'r llwch wedi llifo i mewn eisoes o bell ac agos. Mae Pwyllgor y Neuadd yn ddiolchgar i bawb am bob arwydd o ewyllys da. Ffurfiwyd is - bwyllgor i arwain y gwaith o godi'r ffenics o'r fflamau, ond o adnabod pobl Bro Sion Cwilt bydd ysgwydd pawb tan y llwyth pan fydd angen codi'r maen i'r wal.

Daw blwyddyn newydd dda eto i Gaerwedros - o daw!
0 ie - peidiwch ag anghofio'r Calennig!

Neuadd Caerwedros - Calan 2007
Mae ein llys? Mae ein llesiant?
Maenor plwy', mae nawr y plant?
Mae'r canu? Ble mae'r cannoedd
A'u blys am chwerthin a bloedd?
Mae'r bedlam pan ddaw'r ddrama?
Cyngherddau y doniau da?
Mae'r Clwb sy'n hwb i henfro?
Y bwrlwm? Cwlwm ein co'?
Mae'r tynnu coes oesoesol,
Dwli iach a'r dweud di-lol?
Mae'r clatsio bant a'r panto?
Cadw tŷ a'r codi to?

Pwy falodd ein pafiliwn?
Celain yw y Calan hwn.
Holltwyd ein caer gan fellten
A'r ffrwd o drydan drwy'i phren
Dry'n goelcerth, yn dân nerthol.
Ein Neuadd ni, ni ddaw'n ôl.

O'r domen cyfyd ffenics;
Bro nid yw fortar a brics.
Neuadd well a ddaw'n ddi-os
Adref i fro Caerwedros.
Neuadd wen ar newydd wedd
I'r rhwydwaith o anrhydedd
A'n deil, deulu wrth deulu,
Rhag llesgau mewn dyddiau du.
Daw o fraw aelwyd i fro,
A'i wres yn dân o groeso.

Gareth Ioan
Ionawr 2007


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy