BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Ysgol Penmorfa Dathlu oes o addysg
Hydref 2009
Hanes diwrnod agored i ddathlu cyfraniad Ysgol Penmorfa a gaewyd yng Ngorffennaf 2009.

Pe bai muriau Ysgol Penmorfa and yn medru siarad! Bellach cragen ydyw ac yn brysur ymysg y llyfrau a'r offer mae Jonathan Rees (pennaeth) ac Ennis Davies yn cymennu ac yn dosbarthu'r cyfan i ysgolion cyfagos.

Awyrgylch o dristwch a melyster atgofion sy'n bresennol - oherwydd caewyd yr ysgol o 17 o ddisgyblion a 2 athro yng Ngorffennaf - wedi 132 o flynyddoedd.

Bu yn addysgu cenedlaethau o blant dros y blynyddoedd, yn Athen o draddodiad a fu'n gonglfaen i fechgyn a merched y fro wrth eu paratoi at fod yn dinasyddion cyfrifol - bro, cenedl a byd.

Diolch i'r holl athrawon a'r gefnogaeth oddi wrth rieni, bro a llywodraethwyr am sicrhau cyfraniad teilwng addysgol - ysgol fach Penmorfa - yn hanes addysg ein gwlad.

Bu Jonathan Rees yno am 18 mlynedd ac Ennis Davies yn athrawes ar y babanod am 6 mlynedd. Ond oherwydd adolygiaeth o'r ysgolion a'r gostyngiad yn y rhifau caewyd yr ysgol wedi ymgynghori a'r rhieni a'r staff a'r llywodraethwyr. Man gwyn, man draw yw ysgol fro Brynhoffnant ar hyn o bryd ac felly mae'r disgyblion wedi eu dosbarthu i ysgolion Blaenporth, Beulah, Pontgarreg a Phenparc.

Trefnwyd diwrnod agored i ddathlu cyfraniad Ysgol Penmorfa. Kate Richards oedd y cydlynydd a fu'n arwain carfan o weithwyr dygn ac ymroddgar i sicrhau llwyddiant y diwrnod.

Gwahoddwyd y Dr J. Geraint Jenkins, cyn gynghorwr a llywodraethwr a Kate Jones, cyn¬ddisgybl i annerch. Roedd Ennis Davies a Gwenda Richards yn gyfrifol am drefnu'r lluniaeth.

Bu'r plant yn cyflwyno eitemau cerddorol gan gynnwys penillion o waith D. S. Jones a Sally Hall. Gorchuddiwyd muriau'r dosbarthiadau a gwaith y plant a lluniau hanesyddol o gyn¬ddisgyblion.

Cynlluniwyd cryno¬ddisg o'r lluniau gan Tim Hall ac Eurfyl Reed - i'w gwerthu i'r cyhoedd - a'r elw i'w gyflwyno i Apel Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Ceredigion 2009.

Daeth torf liaws ynghyd o gyn¬ddisgyblion ac athrawon, cysylltiadau, ffrindiau, plant, rhieni ac ardalwyr.

Ymhlith yr awyrgylch profwyd atgofion hapus, hiwmor a thristwch, dagrau a gwen, ailgynnau hen gyfeillgarwch, gobaith a siom a balchder ddigymysg yn llwyddiant a chyfraniad Ysgol Penmorfa.

Nodweddiadol o'r diwrnod a'r cysgodion oedd balchder y Dr Geraint Jenkins yn ei addysg a'i fro a'r deigryn a dreiglodd i lawr ei rudd wedi iddo orffen ei sylwadau. Felly oedd teimladau cymysg pawb ar y dydd hwnnw.

A dymunwn yn dda i Jonathan Rees ac Ennis Davies.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy