BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Côr Codi'r To Côr Codi'r To
Hydref 2007
Gan fod Côr Meibion Blaenporth eleni yn dathlu 60 mlynedd ers ei ffurfio, a Chôr Merched Bro Nest wedi ei ffurfio 15 mlynedd yn ôl, gwahoddwyd y ddau gôr i ganu yng ngyngerdd agoriadol Gŵyl Fawr Aberteifi ym mis Gorffennaf 2007.

Cafwyd dwy eitem gan y ddau gôr yn unedig hefyd, a chan fod y darnau hynny wedi eu paratoi, beth am gystadlu hefyd yn y gystadleuaeth Côrau Cymysg yn y Steddfod ei hunan, awgrymodd rhywun, dan yr enw Côr Codi'r To.

Wedi dechrau cael blas ar ganu fel côr cymysg, awgrymodd y Côr Meibion wedyn y dylid cystadlu yn Steddfod Castellnewydd Emlyn ym mis Medi, a rhwng popeth fe enillodd y côr undebol ddwy ail wobr o rai cannoedd o bunnau.

Penderfynodd y Côr Meibion roi eu rhan nhw o'r enillion i eluseun Canolfan Therapi Ocsigen Aberteifi, a rhoddodd y merched eu cyfran i elusennau Dystroffi'r Cyhyrau a Gofal Canser Aberteifi.

Nid dyna fydd diwedd y daith, fodd bynnag, oherwydd bydd cyfle i chi eu clywed eto yn Neuadd Aberporth nos Sul, 9 Rhagfyr, ynghyd â Phlant Ysgol Blaenporth, mewn cynerdd Nadolig, a'r elw'n mynd at gronfa i godi neuadd newydd yn Aberporth. Cadwch y dyddiad hwnnw'n rhydd felly.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy