BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Dic Tanyreglwys (Dic Jones) a'i ffrindiau yn dathlu ar ôl iddo ennill cadair Eisteddfod Abertridwr yn 1955 Aduniad Aelwyd yr Urdd, Aber-porth
Ebrill 2010
Hanes aelwyd yr Urdd yn Aber-porth ers y 1940au.

Ymgasglodd criw niferus a llawen o gyn-aelodau Aelwyd yr Urdd, Aber¬porth, ynghyd yng Ngwesty Penrallt ar nos Sadwrn, 13 Mawrth.

Trefnwyd y noson gan Bwyllgor Apel Eisteddfod yr Urdd, Cymuned Aber-porth, a'r achlysur hwn oedd penllanw ymgyrch y pwyllgor i godi £10,000 ar gyfer yr Eisteddfod a gynhelir eleni ar diroedd Llannerchaeron ger Aberaeron.

Yr oedd hi'n noson hwyliog a phawb wrth eu boddau yn son am yr hwyl a gawsant gynt pan oeddent yn aelodau o Gôr yr Aelwyd, rhwng y 1940au i ganol y 1960au, yn paratoi ar gyfer cystadlu yn eisteddfodau'r Urdd a chynnal cyngherddau lu.

Trefnwyd yn ogystal arddangosfa luniau ar gyfer yr adunwyr, a bu gweld y ffotograffau hynny yn fodd i ddwyn i'r cof atgofion melys y gorffennol.

Y Parchedig a Mrs T. Tegryn Davies sefydlodd Aelwyd Aberporth yn y 1940au ac o dan eu harweiniad a'u gofal hwy bu'r Aelwyd yn hynod lwyddiannus.

Er enghraifft, yng Nglynebwy yn 1958 enillodd y Côr Merched yn y gystadleuaeth Cerdd Dant. Bu¬ G. Wyn James (Wyn Beulah), awdur `Fe a Hi 'Ma', cofiant y Parchedig a Mrs T. Tegryn Davies, dan hyfforddiant Mr Davies, yn adroddwr llwyddiannus ac enillodd Wobr Llwyd o'r Bryn yn Eisteddfod Rhydaman yn 1970.

Yna bu Buddug Stephens (Buddug Ty Mawr) yn enillydd cyson aryr Unawd Telyn drwy'r cyfnod, a chyflawnodd Dic Jones (Dic Tanyreglwys y pryd hwnnw) y gamp anhygoel o ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd bum gwaith.

Heb hyfforddiant a dylanwad a chyfeillgarwch Mr a Mrs Tegryn Davies ni fyddai aelodau Aelwyd Aber-porth wedi llwyddo fel y gwnaethant.

Y mae pawb a fu'n aelodau o'r Adran neu'r Aelwyd yn sicr yn gwerthfawrogi'r fraint a gawsant o fyw yn yr ardal pan oedd y ddau yn gwasanaethu yn ein plith.

Ar noson yr Aduniad lansiwyd llyfryn yn cynnwys casgliad o ffotograffau o weithgareddau'r Aelwyd. Paratowyd y llyfryn Aelwyd Aber-porth drwy lygad y camera, gan Mary Jones a Mairwen Gwilliam.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy