BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Bill Moss- Siop Plwmp Calon Y Gymdeithas
Ebrill 2009
Mae William Moss yn un o dri a ddewiswyd dros Gymru yn un o gystadlaethau'r Swyddfa Bost.

Diflannu, yn un ac un, mae'r swyddfeydd post, fel un o wasanaethau mwyaf adnabyddus ac angenrheidiol - o gefn gwlad.

Bellach, nid gwasanaeth traddodiadol ydyw, and sefydliad sy'n symud yn llechwraidd a diarwybod i grafangau cyfranddaliadau ac elw preifat. Dros gyfnod mae llawer o'r gwasanaethau a gynigiwyd wedi eu symud i gyfeiriadau eraill. Codi'r hufen o'r llaeth.

Mae William Moss wedi bod yn bost-feistr llawn amser ar swyddfa'r post a siop Plwmp ers 1989. Yna fe newidwyd enw ac amcanion y swyddfa a'i gwneud yn swyddfa gymunedol.

Agorodd ei drysau am 22 awr yr wythnos. Er hynny, gŵyr pawb fod William (Bill) wedi cynnig gwasanaeth arbennig a' i oriau yn sicr yn fwy na'r cwota swyddogol.

Eleni, fel rhai blynyddoedd ynghynt, mae awdurdodau swyddfa'r post yn anrhydeddu gweithwyr eu swyddfeydd mewn pedwar categori a chystadleuacth arbennig:
1. Y Swyddfa Bost orau.
2. Y Swyddfa fwyaf adeiladol a blaengar.
3. Arwyr i'r cwsmeriaid.
4. Calon y Gymdeithas (i'w enwebu gan y cwsmeriaid).

Mae brodorion a chwsmeriaid wyddfa Post Plwmp wedi pleidleisio ac enwebu William Moss fel gwerthfawrogiad o'i wasanaeth rhagorol.

Mae tri pherson wedi cyrraedd y rownd derfynol dros Gymru yng nghategori pedwar a Bill yn un ohonynt. Llongyfarchiadau iddo. Roedd rhaid iddo yntau gyflwyno hunan-asesiad o'i amcanion a'i egwyddorion fel post-feistr.

Perthyn i Bill nodweddion arbennig iawn. Mae'n ŵr serchog a charedig greddfol. Mae'n hoffi cymdeithasu a chwmni pobl ac mae ganddo feddwl chwim wedi ei fritho gan hiwmor iachus.

Gwnaeth ymdrech arbennig i adnabod ei bobl, gan gymryd rhan flaenllaw i amddiffyn safonau'r pentre. Ymaelododd a chapel Pantycrugiau ac fe'i anrhydeddwyd ymhellach fel trysorydd y capel a thrysorydd gofalaeth y Parchedig Carys Ann, sy'n cwmpasu capeli Glynarthen, Hawen, Bryngwenith, Capel-y-Wig, Pantycrugiau a Phisgah.

Mae serchowgrwydd Bill yn hollbwysig i lwyddiant ei berthynas â'r cwsmeriaid. Ceisia Bill wneud pob cwsmer yn bwysig ac i gwsmeriaid sgwrsio a'i gilydd gan wneud siop a swyddfa'r post Plwmp yn ganolfan gymdeithasol.

Y cwsmer sydd yn iawn - bob amser yn ôl Bill, neu, efallai fel d'wedwn i - bron bob tro.

Mae'n wrandawr da ac wedi datblygu i fod yn berson gwerthfawr iawn yn cm plith.

Diolch yn fawr Bill. Rydym yn falch iawn dy fod wedi cyrraedd safleoedd y tri olaf. Roeddet yn ei haeddu. Os aiff Bill ymhellach byddwn i gyd yn llawenhau gydag ef.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy