BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
25ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Bill Moss- Siop Plwmp Calon Y Gymdeithas
Ebrill 2009
Mae William Moss yn un o dri a ddewiswyd dros Gymru yn un o gystadlaethau'r Swyddfa Bost.

Diflannu, yn un ac un, mae'r swyddfeydd post, fel un o wasanaethau mwyaf adnabyddus ac angenrheidiol - o gefn gwlad.

Bellach, nid gwasanaeth traddodiadol ydyw, and sefydliad sy'n symud yn llechwraidd a diarwybod i grafangau cyfranddaliadau ac elw preifat. Dros gyfnod mae llawer o'r gwasanaethau a gynigiwyd wedi eu symud i gyfeiriadau eraill. Codi'r hufen o'r llaeth.

Mae William Moss wedi bod yn bost-feistr llawn amser ar swyddfa'r post a siop Plwmp ers 1989. Yna fe newidwyd enw ac amcanion y swyddfa a'i gwneud yn swyddfa gymunedol.

Agorodd ei drysau am 22 awr yr wythnos. Er hynny, gŵyr pawb fod William (Bill) wedi cynnig gwasanaeth arbennig a' i oriau yn sicr yn fwy na'r cwota swyddogol.

Eleni, fel rhai blynyddoedd ynghynt, mae awdurdodau swyddfa'r post yn anrhydeddu gweithwyr eu swyddfeydd mewn pedwar categori a chystadleuacth arbennig:
1. Y Swyddfa Bost orau.
2. Y Swyddfa fwyaf adeiladol a blaengar.
3. Arwyr i'r cwsmeriaid.
4. Calon y Gymdeithas (i'w enwebu gan y cwsmeriaid).

Mae brodorion a chwsmeriaid wyddfa Post Plwmp wedi pleidleisio ac enwebu William Moss fel gwerthfawrogiad o'i wasanaeth rhagorol.

Mae tri pherson wedi cyrraedd y rownd derfynol dros Gymru yng nghategori pedwar a Bill yn un ohonynt. Llongyfarchiadau iddo. Roedd rhaid iddo yntau gyflwyno hunan-asesiad o'i amcanion a'i egwyddorion fel post-feistr.

Perthyn i Bill nodweddion arbennig iawn. Mae'n ŵr serchog a charedig greddfol. Mae'n hoffi cymdeithasu a chwmni pobl ac mae ganddo feddwl chwim wedi ei fritho gan hiwmor iachus.

Gwnaeth ymdrech arbennig i adnabod ei bobl, gan gymryd rhan flaenllaw i amddiffyn safonau'r pentre. Ymaelododd a chapel Pantycrugiau ac fe'i anrhydeddwyd ymhellach fel trysorydd y capel a thrysorydd gofalaeth y Parchedig Carys Ann, sy'n cwmpasu capeli Glynarthen, Hawen, Bryngwenith, Capel-y-Wig, Pantycrugiau a Phisgah.

Mae serchowgrwydd Bill yn hollbwysig i lwyddiant ei berthynas â'r cwsmeriaid. Ceisia Bill wneud pob cwsmer yn bwysig ac i gwsmeriaid sgwrsio a'i gilydd gan wneud siop a swyddfa'r post Plwmp yn ganolfan gymdeithasol.

Y cwsmer sydd yn iawn - bob amser yn ôl Bill, neu, efallai fel d'wedwn i - bron bob tro.

Mae'n wrandawr da ac wedi datblygu i fod yn berson gwerthfawr iawn yn cm plith.

Diolch yn fawr Bill. Rydym yn falch iawn dy fod wedi cyrraedd safleoedd y tri olaf. Roeddet yn ei haeddu. Os aiff Bill ymhellach byddwn i gyd yn llawenhau gydag ef.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy