BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Gambo
Bws y Cardi bach Y Cardi Bach 2009
Chwefror 2010
Adroddiad am berfformiad bws yr arfordir rhwng Aberteifi a Cheinewydd yn 2009.

Yn 2009, bu gwasanaeth bws yr arfordir rhwng Aberteifi a Cheinewydd yn weithredol rhwng 27 Mehefin a 27 Medi (bob dydd o'r wythnos ar wahan i ddydd Mercher).

Unwaith eto bu'r Cardi Bach yn boblogaidd iawn ymhlith trigolion Ileol a thwristiaid.

Mae'r gwasanaeth yn cysylltu pentrefi'r arfordir (pentrefi na fyddai fel arall yn derbyn gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus da) ac mae'n wasanaeth gwerthfawr i'r gymuned leol ac ymwelwyr sy'n dymuno mwynhau'r arfordir neu gerdded Llwybr Arfordir Ceredigion.

Mae'r Cardi Bach yn gwneud ei ran i gefnogi 'twristiaeth werdd' a hefyd mae'n darparu trafnidiaeth gynaliadwy sydd o gymorth i leihau tagfeydd traffig ar hyd y ffyrdd cul sy'n gwasanaethu Ilawer o'r arfordir yn yr ardal hon.

Ers cyflwyno'r Cardi Bach yn 2004, bu cynnydd yn nifer y teithwyr o fiwyddyn i flwyddyn a defnyddiodd bron i 4,000 o bobl y gwasanaeth hwn yn 2009 (cynnydd o 27% ar y fiwyddyn flaenorol).

Dosbarthwyd holiadur ynghylch y gwasanaeth i'r teithwyr. Er bod y sampl yn un bach, roedd yr arolwg yn dangos cefnogaeth gref a rhoddwyd adborth cadarnhaol i'r gwasanaeth.

Roedd yr arolwg yn dangos bod tua'r un faint o drigolion Ceredigion ac ymwelwyr a'r Sir wedi defnyddio'r gwasanaeth.

p>Hefyd, nododd y Brodyr Richard (y cwmni bvsus) fod cyfran uwch o deithwyr sy'n defnyddio gwestai Ileol yn teithio ar y bws o'i gymharu a'r blynyddoedd blaenorol.

Yn ogystal, bu iddynt nodi'r nifer o ymwelwyr tramor a chartref a ddefnyddiodd y Cardi Bach ar gyfer cerdded ar hyd arfordir Ceredigion a chysylltu a Llwybr Cenedlaethol Sir Benfro.

Teithiodd BBC Wales a BBC Cymru ar y Cardi Bach, gan gynnwys Derrick Brockway ('Weatherman Walking').

Cefnogwyd y Cardi Bach yn 2009 gan y cynghorau tref a chymuned ar hyd y Ilwybr (Aberteifi, Ferwig, Aberporth, Penbrvn. Llanarannog, Llandysiliogogo a Cheinewydd), Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Phartneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy